„Vyhláška se vztahuje na střed města, celé nábřeží, parky i dětská hřiště, a také na všechny autobusové zastávky ve městě. Výjimkou jsou pouze akce organizované nebo schválené městem, oslavy Silvestra a Nového roku,“ uvedla mluvčí českotešínské radnice Dorota Havlíková. Dodala, že plošný zákaz tohoto typu je legislativně komplikovaný, a proto zastupitelé zvolili cestu zákazu pouze na určitých lokalitách.

Za porušení městské vyhlášky bude hrozit bloková pokuta jeden tisíc, ve správním řízení až 30 tisíc korun. Dohlížet na dodržování vyhlášky budou strážníci. Starosta Vít Slováček uvedl, že zákaz požívání alkoholu ve městě nelze řešit obecně závaznou vyhláškou. „Určitou možnost nám však dává městská vyhláška a my ji chceme k boji s opilci v ulicích využít,“ zaznělo z jeho úst na posledním jednání zastupitelstva. Město prý tak chce na tento problém upozornit zákonodárce. „Město šlo do rizika, že mu vyhlášku zase zruší buď krajský úřad, nebo ministerstvo vnitra. Chceme však na tento problém za každou cenu upozornit,“ řekla mluvčí Havlíková.

V Těšíně prý lze téměř denně na některých místech, nejčastěji v podchodu pod nádražím, v parcích, ale i jinde, spatřit opilce, kteří však nejsou jen místní. „Je to námět pro naše zákonodárce. Kdyby zakázali konzumaci alkoholu, tak jako je tomu v Polsku, situace by se vyřešila,“ říká Dorota Havlíková. Podobnou vyhlášku měla v minulosti i Karviná, ale v roce 2005 ji zrušila. „Všechno upravil nový zákon. My máme v současnosti pouze vyhlášku o zajištění čistoty a veřejného pořádku, kde je otázka konzumace alkoholu ošetřena jen zčásti, spíše jde o zákaz jeho prodeje mladistvým,“ řekla mluvčí karvinského magistrátu Šárka Swiderová.