Na tyto a další otázky se budou snažit odpovědět lidé z Úřadu na ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS), kam se zástupci opozičních stran z českotěšínského zastupitelstva obrátili krátce poté, co zastupitelé udělili Radě města souhlas s uzavřením smlouvy s vítězem veřejné soutěže na zmíněnou zakázku.

„My jako opoziční zastupitelé a členové některých pracovních komisí a výborů města jsme pojali vážné podezření na účelovou manipulaci při veřejných zakázkách investiční akce Města Český Těšín s názvem „Centrální dopravní terminál Český Těšín a Parkoviště P+R“, a proto se na Vás obracíme se žádostí o prošetření této akce,“ stojí v dopise adresovaném kompetentním úředníkům ÚOHS.

Autoři podnětu chtějí například vědět, zda v případě zjištění pochybení ve výběrového řízení, může dojít například ke zrušení výběrového řízení či zrušení smlouvy.

To už ale není pravděpodobné, protože podle Mileny Marešové v tiskového oddělení UOHS „…nelze v případě uzavření smlouvy na základě podnětu přistoupit ke zrušení smlouvy nebo zrušení zadávacího (výběrového) řízení.“

Kritika způsobu výběru dodavatele

Zmiňovaná zakázka za 110 milionů korun, na kterou dá město okolo 30 milionů korun z vlastního rozpočtu, je podle části českotěšínských zastupitelů předražená a požadovali její zrušení. Administrátor soutěže nicméně zastupitelům tvrdil, že cena vítězné firmy je ekonomicky nejvýhodnější. Vedení města navíc po zastupitelích chtělo schválit navýšení rozpočtu, což nakonec prošlo. Smlouvu s dodavatelskou firmou Hochtief město podepsalo jen několik dní před Vánocemi.

Že si dokumenty týkající se uvedené veřejné zakázky Úřad na ochranu hospodářské soutěže skutečně vyžádal, Deníku potvrdila sama starostka Českého Těšína Gabriela Hřebačková.

„Materiály jsme připravili a úřadu je poskytneme,“ uvedla po prosincovém jednání zastupitelstva Hřebačková s tím, že netuší, co chce úřad zkoumat.

Úřad přezkoumá, zda se zhotovitel vybíral správně

Jak redakci potvrdila Milena Marešová z tiskového oddělení ÚOHS, úřad v nejbližších týdnech přezkoumá postup zadavatele (město ) při zadávání veřejných zakázek realizovaných v souvislosti s uvedenou investiční akcí v intencích pisatelem podnětu namítaných skutečností. „Úřad si v dané věci vyžádal od zadavatele jeho vyjádření k tvrzením pisatele uváděným v podnětu a dále dokumentaci pořízenou v souvislosti se zadáváním jednotlivých veřejných zakázek realizovaných v rámci uvedené investiční akce,“ uvedla Marešová.

Dodala, že šetření dosud nebylo ukončeno, a s ohledem na charakter případu nelze předjímat, kdy bude znám konečný verdikt. „O skutečnosti, zda bude ze strany Úřadu zahájeno správní řízení z moci úřední či nikoliv, budou pisatel podnětu i zadavatel vyrozuměni,“ uvedla mluvčí ÚOHS.