Na návštěvníky čekaly krásně vyzdobené třídy a hlavně pestrá, graficky hezky provedená výstava mapující historii školy od roku 1926.

„Na Frýdeckou i svou třídní učitelku Dagmar Vítovou ráda vzpomínám. Chodila jsem tu od roku 1971 devět let. Učil mě i Ladislav Špaček, pozdější tiskový mluvčí prezidenta republiky Václava Havla. Byli jsme dobrý kolektiv. Výstava k jubileu je hezká a moc zajímavá," říká bývalá žákyně školy Jarmila Sršňová z Havířova.

Spokojená byla i zástupkyně ředitelky školy Monika Gelnarová. „Chtěla bych poděkovat všem, kteří nás dnes navštívili. Velký dík patří také realizačnímu týmu výstavy. Byla to velmi náročná práce. Spoustu svého volného času například věnovala pani učitelka Irena Febrová k pročtení všech kronik naší školy, z nichž pak vybrala ty nejvýznamnější a nezajímavější události z uplynulých devadesáti let. Na přípravách jubilea se podíleli všichni naši zaměstnanci," uvedla Gelnarová.

Skvělou atmosféru umocnilo zpěvem a hudbou Veselé školské trio. K výročí byl vydán almanach zachycující léta 2006 až 2016, jehož autorkou je ředitelka školy Jiřina Sivá. Výstavu lze navštívit do konce letošního roku.

K TÉMATU

Střípky z historie školyV letech 1924 až 1925 byly učiněny první kroky k výstavbě budovy české školy v Dolních Bludovicích. Od správy místního dvora bratří Gutmanů byla zakoupena část pozemku nad evangelickým hřbitovem.
Budova se postavila v průběhu dvou let podle plánu předního českého architekta Milana Babušky, specialistu na veřejné budovy, zejména škol.
Dne 29. srpna 1926 byla slavnostně otevřena.
Není bez zajímavosti, že slavný architekt byl i vynikajícím hudebníkem. Řadu let působil jako dirigent České filharmonie.
V průběhu 2. světové války se v prostorách školy nevyučovalo. Dne 3. května 1945 byly z nacistické okupace Dolní Bludovice osvobozeny a 4. června se začalo znovu s vyučováním.
Někteří horliví občané a učitelé 22. listopadu 1948 požádali, aby škola dostala čestný titul Škola Klementa Gottwalda. Po roce 1989 jí byl titul odebrán.
Během dalších let se původní podoba budovy příliš nezměnila, prošla ale řadou modernizací.