Ty probíhají podle stanoveného harmonogramu a jsou naplánovány do 12. ledna. O práci přijde 549 lidí.

„Zaměstnanci mají možnost ukončit pracovní poměr dohodou k dohodnutému datu 31. ledna nebo výpovědí. Bude-li dána výpověď, skončí pracovní poměr uplynutím výpovědní doby, která činí dva měsíce, pokud není v pracovní smlouvě sjednána výpovědní doba delší.

Všichni propouštění mají nárok na odstupné, jehož výše se odvíjí od způsobu ukončení pracovního poměru a od počtu odpracovaných let. V případě ukončení pracovního poměru dohodou může zaměstnanec obdržet až 11násobek průměrného měsíčního výdělku, v případě ukončení pracovního poměru výpovědí pouze maximálně 4násobek průměrného měsíčního výdělku. Předpokládáme, že u většiny propouštěných zaměstnanců dojde k ukončení pracovního poměru dohodou,“ uvedla mluvčí s.p. DIAMO Jana Dronská.

Zároveň se v těchto dnech už projednává a připravuje také druhá etapa převodů k 1. březnu 2021. Všechny strany se shodly, že pro druhou etapu, která se týká dolů Darkov a ČSA, bude aplikován obdobný postup jako při první etapě převodů. Ve druhé etapě přejde pod státní podnik DIAMO dalších zhruba 500 lidí.