Na Střední škole techniky a služeb v Karviné navíc stále připravují studenty pro důlní provozy, i když ne prioritně. Poptávka podle ředitelky školy Ivy Sandriové stále trvá.

Jste v podstatě jedinou střední školou v Karviné, kde se vyučují technické obory. Máte, nebo nemáte nouzi o studenty?

V technických učňovských oborech máme dostatek žáků, u oborů s maturitní zkouškou zájem poklesl. V letošním školním roce jsme naopak přijali větší počet žáků než v letech minulých. Domnívám se, že to může být způsobeno jednak tím, že studium technických oborů je celostátně podporováno a naše škola se velmi aktivně zapojuje do mnoha projektů podporujících tento záměr, ale možná také tím, že se možná trochu začíná měnit smýšlení veřejnosti a možná rodiče více chtějí, aby se jejich děti samy uživily.

Tento týden u vás ve škole proběhl den otevřených dveří. Kolik dorazilo potenciálních studentů?

Ano, probíhaly současně dvě akce. Dopoledne 3. ročník akce „Brána řemesel otevřená" pro žáky základních škol okresu Karviná, a odpoledne pak den otevřených dveří pro širokou veřejnost. Podle našich statistik přišlo cca 400 zájemců o studium.

O jaké obory je dlouhodobě největší zájem?

Největší zájem je o maturitní obor Požární ochrana, což je nadregionální obor, který vyučujeme jako jedna ze čtyř škol v republice a na který se hlásí žáci nejen z celého Moravskoslezského kraje, ale i z krajů okolních. U učebního oboru je velmi žádaný obor Automechanik.

A naopak, které obory nejsou tak frekventované, přestože bylo potřeba jejich absolventů?

Maturitní obor Mechanik elektrotechnik a Mechanik elektrotechnických a instalatérských zařízení. I když jsou to lukrativní obory s perspektivou výhodného zaměstnání, zaráží nás nezájem rodičů a žáků. Například právě Mechanik elektrotechnických a instalatérských zařízení získá kvalifikaci ve dvou odbornostech instalatér a elektrikář. Vzhledem k tomu, že těchto odborníků je málo a jsou velmi žádáni na trhu práce, je to zajímavá možnost k budoucímu podnikání.

Jste jedinou střední školou, která vyučuje obory pro hornictví, které však asi není příliš perspektivní. Jak se to promítlo ve vaší nabídce těchto oborů?

V oboru Zámečník a elektrikář pořád platí smlouva s OKD, i když žáci nejsou prioritně směřováni na důlní problematiku. Vybraní žáci dostávají podnikové stipendium a mají stále uzavřenou smlouvu o možném zaměstnání u společnosti OKD. Zatím jsme nepocítili velkou změnu v poptávce po těchto oborech.