Na jednání dorazilo celkem 40 zastupitelů. Petr Wala (ANO), Daniel Pawlas (KSČM) a Darja Škutová (SPD) se omluvili. Na programu bylo celkem 19 bodů, které zastupitelé v Kulturním domě Radost v pondělí schválili za necelou půl hodinu.

V interpelaci zastupitelů vystoupili s dotazy na vedení města Eduard Heczko (KSČM) a Martin Rédr (Piráti). Ten znovu otevřel téma akcionářské smlouvy o založení nového podniku ENVEZ. Akcionářskou smlouvu mezi ČEZ ESCO a Havířovem podepsali obě strany v pátek 21. ledna. K dispozici je na serveru Hlídač státu, který se zabývá kontrolou státních a veřejných institucí.

Pohled na město Havířov z výšky.
Havířovské teplo za miliardu a střet zájmů? Hlasování na klíč primátor popírá

Smlouva není v plném znění, některé klíčové pasáže byli začerněny, údajně kvůli obchodnímu tajemství. Chybí například body Bližší vymezení klíčových vlastností, Řešení patové situace, Omezení nakládání s akciemi společnostmi nebo Základní principy vztahů mezi smluvními stranami. Právě na to se Martin Rédr primátora dotazoval.

„Z prosincového zastupitelstva nezazněly uspokojivé odpovědi, a to ani dodatečně v písemné podobě. Jak jsme bohužel svědky stále častěji, cílem pana primátora nebylo poskytnout odpovědi, ale oponenta spíše napadat, zesměšnit nebo vinit z neznalosti problému. K samotné podstatě dotazu je pak informací minimum. Akcionářská smlouva se jeví, že je v rozporu se zákonem. Jedná se o nestandarní podmínky, jako závazek ke změnám v územním plánu ve prospěch ENVEZU nebo zákaz vyvíjení aktivit směrem k jiným možnostem výroby a distribuce tepla. Podstatná část smlouvy je před veřejností utajena. Jde o pokus skrýt problematické pasáže. Co vede k utajování části smlouvy?” ptal se Martin Rédr.

V interpelaci občanů vystoupili tři lidé. Pan Bílý požadoval odvolání primátora Josefa Bělici (ANO). „Poukazuji na závažnou skutečnost o prorůstání rodinných vazeb do městských společností a dále na článek z Karvinského deníku o budoucnosti vytápění města, o které by mělo proběhnout referendum. Občané mají důvodnou obavu, že primátor nejedná v zájmu města,” uvedl občan Havířova.

Na území Havířova by takových jednotek mělo vyrůst devatenáct. Podobný projekt realizoval ČEZ už v Jablonci, kde teplo od července 2021 proudí do domů a bytů mimo jiné z pěti nových kogeneračních jednotek, které zároveň dodávají do sítě elektřinu.
Teplo za miliardu v Havířově. Otazníky stále zůstávají. Kdo jak hlasoval?

Další, pan Szotkowski, se ptal vedení města, proč ze zastupitelstva neběží živé vysílání, jako je tomu v jiných městech Moravskoslezského kraje. „Proč v Havířově nemáme živý stream? Živý přenos ze zastupitelstva města? Visí nám tu cedulky zákaz foto, zákaz videozáznamu. Máme tady Polar (regionální televize pozn. red.) a oni mají kamery. Proč nedělají ten stream?” ptal se Havířovan.

Primátor města na interpelaci občanů ani zastupitelů nedpověděl ani jednou větou a zasedání ukončil. Jeho jednání se tak jeví v komunální politice jako vysoce nestandardní. Na interpelaci může ještě odpovědět dodatečně v písemné formě, nicméně tento postup přehlížení a arogance je v zastupitelské demokracii samospráv měst výjimkou.

22. zasedání zastupitelstva Havířova se konalo v pondělí 13. prosince 2021 Kulturním domě Radost.
Smlouva s ČEZ ESCO? Investice za miliardu prošla v Havířově těsnou většinou

„To, co popisujete, se u nás stávalo před patnácti lety. Nyní očekáváme adekvátní odpověď v adekvátní době. Toto chování je raritní a u nás se s tím ve městech už nesetkáváme. V roce komunálních voleb by měl politik spíše ukazovat, že je otevřený opozici a lidem,” okomentoval pro Deník politolog Pavel Šaradín z Katedry politologie a evropských studií Univerzity Palackého v Olomouci.

Deník bude situaci nadále sledovat.