Zasedání začalo v 15 hodin. Deník jednání sledoval a průběžně tento článek aktualizoval. 

Primátor města Josef Bělica (ANO) po zahájení zasedání seznámil zastupitele a přítomné občany s činností v minulých dnech. 

Zastupitelé bez problémů schválili navržený program jednání. 

Celý program zasedání

Bez diskuse byla schválena smlouva mezi Havířovem a Soběšovicemi o výpůjčce strážníků městské policie o letních prázdninách. Hlídky tam budou dohlížet na veřejný pořádek a dopravu, včetně měření rychlosti.

Schválen byl prodej pozemku u točny autobusů Šumbark II. etapa, kde chce společnost ČSAD postavit objekt se zázemím pro řidiče. 

Zastupitelé projednali a schválili návrh úprav letošního rozpočtu  a také rozšíření seznamu investic o tři nové. Jde o pořízení záložního zdroje elektrické energie pro objekt magistrátu s předpokládanými náklady 4 114 tisíc korun. Za 12 milionů by měla být zateplena budova školy v ulici U Školy v Dolní Suché a na 300 tisíc přijde pořízení projektu na plánovanou stavbu chodníku mezi ulicemi Chrpová a Nad Tratí.

Bez diskuse byl projednán i bod o stavu žádostí k nejrůznějším projektům. Mezi ty aktuální patří snaha získat dotace na stavbu přednádražního prostoru, která by měla přijít na více než 120 milionů korun, přičemž až 90 procent by mohly pokrýt dotace. Až polovinu z 30 milionů by mohla dotace pokrýt u právě probíhající stavby sportovního areálu v Lázeňské ulici. Peníze se radnice snaží získat i na projekt bezplatného šíření internetu přes wifi, kanalizaci, zateplování objektů, nebo stavbu domova seniorů v Mánesově ulici.

close Vizualizace nového sportoviště se skateparkem v Havířově. info Zdroj: Město Havířov zoom_in

Bikesharing

Po půlhodině jednání se zastupitelé dostali ke schválení částky 2 420 tisíc korun na zajištění služby bikesharing, tedy půjčování jízdních kol na území města. Schválení této částky je podmínkou spuštění služby.

Letos by měla být v provozu od července do konce září, v příštím roce v dubnu až listopadu. Lidé by si mohli půjčit kolo prostřednictvím mobilní aplikace s tím, že pokud kolo vrátí do kteréhokoli stojanu ve městě do 15 minut, nemusí nic platit. Poplatek se platí až po překročení této doby, a neměl by překročit 25 korun za následujících 45 minut. Kolik bude stát další čas půjčení zatím určeno nebylo.

Ve městě by mělo být ve 25 stojanech rozmístěno 100 jízdních kol, přičemž se nevylučuje rozšíření.

Nové dětské hřiště

Souhlas získala modernizace dětského hřiště v Parku za Lučinou. Ty byly sice instalovány v roce 2009, ale časem došlo ke značnému opotřebení, že bylo nutné je odstranit. Nové atrakce přijdou na 850 tisíc korun.

Rekonstrukcí parku se tehdy zabývala policie.

Po 38 minutách se zastupitelé dostali na konec programu. 

Diskuse

V diskusi vystoupil jediný občan a to Pavel Mudra, někdejší zastupitel: "Dočetl jsem se, že město zvyšuje nájemné v městských bytech. Chápu, že je třeba do domů investovat. Ale máme tady seniory, nebo matky samoživitelky. Městu ubývají obyvatelé, mladí se stěhují mimo Havířov. Byl bych rád, kdyby to rada město znovu projednala. Najde se nějaký zastupitel který by to navrhl? S tím, že by se jednalo o variantním řešení a s odkladem zdražení."

Rada města všechny aspekty zvážila. Úprava nájemného je nutná. Ty výtahy vyžadují rekonstrukci a také elektroinstalace v bytech. Ten úvěr bude financován právě ze zvýšeného nájemného," reagoval primátor. 

Vyjádřil se také jednatel MRA Havířov Róbert Masarovič. "Máme v havarijním stavu 42 výtahů, u kterých už nám nebude umožněno prodloužení provozu. Ty budeme modernizovat ve velice krátkém časovém horizontu. Představte si, že ty výtahy přestanou fungovat. Co budete dělat? Průměrné nájemné je jedno z nejnižších v republice. Jsem velmi sociální město. Ale město nemůže mít všechny byty jako sociální. Další finanční prostředky budeme potřebovat na zateplování domů, u kterých ještě nebylo provedeno," řekl. 

"Z nájemného v bytech plyne městu kolem 200 milionů korun ročně. Já beru návrh pana Mudry a navrhuji, aby Rada města zvážila zvýšení nájemného," navrhl Eduard Heczko (KSČM). 

 "Jaká je první etapa realizace Areálu volného času? Co řeší audit IT na magistrátu? V jaké výši byla za loňský rok ztráta provozu MHD?" ptal se dále Heczko. 

"V minulých dnech jsme měli na magistrátu výpadek služeb IT, který se jen těžce napravoval. Proto to řešíme?" odpověděl primátor.

K Areálu volného času se vyjádřil náměstek Bohuslav Niemiec: "Řešíme tam odpočinkovou zónu v lokalitě pod letním kinem a lavičkami, dětskými atrakcemi a fitness zónou v tom prostoru kulaté asfaltové plochy." (Oplocená plocha dříve sloužila leteckým modelářům. Ti si z bezpečnostních důvodů už před lety vybudovali nové modelářské letiště mimo město," pozn.red.)

Zastupitel Jan Nezhyba (Piráti) navrhl zahájit diskusi ke strategii ke snížení zranitelnosti města v době klimatických změn. 

"Pane kolego, přijdete s tkaničkami vyrobenými ve Vietnamu, botách z Číny dovezenými velkou lodí přes půl světa a vy nám tady budete vykládat o klimatických změnách?" reagoval Masarovič. 

Jaroslav Kocián následně vybídl členy ANO ke korektnímu vystupování bez osobních útoků. 

Zastupitelé hlasovali o návrhu Eduarda Heczka. Ten byl zamítnut, takže o nájemném v bytech se opětovně v městské radě jednat nebude. 

Zasedání zastupitelstva bylo ukončeno v 16.26 hodin.