„Pokud hlídka potká v odpovídající době venku dítě školou povinné, samozřejmě se zajímá, proč není ve škole, a posléze v dané škole a u rodičů ověřuje i informace, které dítě sdělí," popsal zástupce ředitele karvinské městské policie Václav Ožana s tím, že strážníci zde spolupracují i s příslušnými odbory magistrátu města. „Když se ohlédnu v horizontu posledních pěti až šesti let, mohu konstatovat, že případů záškoláctví ubývá," dodal.

VÝCHOVNÝCH KOMISÍ JE MÉNĚ

„Svědčí o tom i klesající počet výchovných komisí z důvodu neomluvené absence," doplnila ho vedoucí Oddělení sociálně-právní ochrany dětí (OSPOD) karvinského magistrátu Renáta Chytrová.

Komise svolává ředitel školy, pokud má dítě deset neomluvených hodin. Kurátor z OSPOD pak spolupracuje s rodinou. Pokud nepomůže ani to a absence dosáhne 25 hodin, řeší to přestupkové oddělení daného města. A když se ukáže, že se rodič dopustil daného přestupku a pobírá dávky hmotné nouze, může o ně přijít až na tři měsíce. Pokud i tak vše trvá dál, přebírá případ policie jako podezření z trestného činu ohrožení mravní výchovy mládeže," osvětlila postup stejný pro celou republiku vedoucí karvinského OSPOD.

„S těmito případy se setkáváme napříč okresem, jejich počet ale skutečně v posledních letech klesá," řekla policejní mluvčí Zlatuše Viačková.

Záškoláctví se týká také rodin takzvaně sociálně slabých. Jednou ze škol v okrese, které tyto děti navštěvují, je základní škola v orlovské části Poruba. Také tam zaznamenávají zlepšení. „Spíše jde o případy, kdy nám rodiče opomenou zaslat omluvenku a trvá delší čas, než tuto povinnost dodatečně splní," vysvětlila zástupkyně ředitele školy Dana Parmová.