Jen za loňský rok bylo v oddělení sociálně-právní ochrany dětí (OSPOD) řešeno 42 případů neomluvené absence ve škole, v roce 2012 to však bylo 56 a počty stále klesají.

„Nejvíce se tento jev vyskytuje u nezletilých dětí bydlících v lokalitě Karviná-Nové Město. Tyto rodiny se často stěhují, a to nejen do různých ubytoven, ale i do jiných měst či států, nejčastěji stále do Anglie," doplnila Swiderová. Se stěhováním je tak často spojená rozsáhlejší neomluvená absence na školách.

Pokud se však neomluvená absence vyskytne, je řešena individuálně.

V případě neomluvené absence přesahující deset hodin svolává výchovná komise za účasti zákonného zástupce dítěte a kurátora OSPOD jednání, kde jsou důvody absence projednány a jsou dohodnuta konkrétní opatření k zamezení další neomluvené absence nezletilého dítěte.

Při pokračování neomluvené absence je tento problém projednán jako přestupek s možností odejmutí dávek hmotné nouze na tři měsíce.

„Pokud ani toto opatření nevede k zajištění řádné školní docházky, je podáno na zákonného zástupce trestní oznámení ve věci ohrožování výchovy dítěte a i my máme ojedinělé případy, kdy rodiče byli odsouzeni," řekla Swiderová.

Základní škola Družby, kterou navštěvuje velký počet romských dětí, proto přijala opatření, která by záškoláctví měla vydatně omezit. „Od roku 2011 se nám podařilo výrazně snížit procento záškoláctví především díky důslednosti vyučujících v omlouvání absence žáků a také díky programu města Karviné s názvem Nulová tolerance," uvedl ředitel školy Jan Pavelka.

Pokud se žák neúčastní výuky a zákonní zástupci jej neomluví do tří dnů, vyjíždí hlídka Městské policie spolu se zaměstnancem školy přímo do rodiny a pátrají po důvodu nepřítomnosti žáka.

„Dále nám je nápomocen Odbor sociální, především oddělení OSPOD, kde jednotliví zaměstnanci důkladně projednávají neúčast žáka ve výuce se zákonnými zástupci," dodal Pavelka. Dle jeho slov právě díky této spolupráci došlo k výraznému snížení neomluvené absence, u problémových žáků také funguje dobrá spolupráce s dětskými lékařkami. Následkem všech těchto činností dochází také ke zlepšení hodnocení chování a prospěchu žáků.