„Žádáme tak veřejnost o spolupráci. Cílem je zjistit nejen jak obyvatelé topí, ale také jejich zájem o ekologické způsoby vytápění. Podklady pomohou i při dalších jednáních města o čistotě ovzduší v regionu,“ vysvětluje Martina Orgoníková z tiskového oddělení magistrátu v Karviné.

Průzkum provádějí někteří úředníci města i najatí brigádníci. Akce začala tento týden a potrvá do 20. září. „V případě nutnosti může být tento sběr dat ještě prodloužen,“ vysvětluje dále zástupkyně magistrátu.

Pro zajímavost. Sběr dotazníků probíhá ve starších zástavbách rodinných domů, těch je v Karviné evidováno celkem 2094. Průzkum pak bude probíhat nejen v hustě zastavěných oblastech, ale i tam, kde je již domů méně, například v části Doly.

Zástupce magistrátu si rozhodně nespletete. „Musí se předkázat občanským průkazem a pověřením ve formátu A4, kde si lidé ověří osobní údaje tazatele, pověření je pak podepsáno primátorem města,“ dodává pracovnice magistrátu.