Celý program zasedání

Průběh zasedání:

Primátorka Havířova Jana Feberová (ČSSD) chvíli po 13. hodině zahájila zasedání. 

Mezi prvními body zastupitelé bez připomínek schválili program zasedání. 

Diskutovalo se o dění v Městské realitní agentuře. "Chtěl jsem se zeptat, co se ve společnosti děje. Jak je to s ředitelem společnosti, když ten, který byl vybrán ve výběrovém řízení, odmítl nastoupit?" ptal se opoziční zastupitel Eduard Heczko (KSČM).

"Ano, pozice ředitele není obsazená. Situace je stabilizovaná, firma funguje dobře a stejně tak je dobře obhospodařován majetek města," řekl náměstek primátorky Josef Bělica (ANO). Podobně hovořil i jednatel MRA Róbert Masarovič (ANO). "Plán hospodaření byl překročen, výměna oken byla dokončena, společnost je stabilní," dodal. 

Vše o MRA čtěte ZDE

Během několika minut si zastupitelé vzali dvě přestávky pro dohadování ohledně dvou majetkoprávních bodů. V jednom se jednalo o pozemek ve dvorku podnikatelského komplexu na Dlouhé třídě, za Prodejnou Albert, bankou Moneta Bank, kde se firma, která tam hodlá postavit parkoviště, dostala do problémů kvůli návrhu na insolvenci. Ten považuje za šikanozní a žádá město, aby jí pronájem pozemku prodloužilo do doby, než se její problém vyřeší. 

Náměstek primátorky Karel Šlachta (ČSSD) připomněl případ projektu Zelené terasy, kde chtěla jiná firma stavět v Lázeňské ulici obytný komplex a než se k tomu dostala, zkrachovala v rámci skupiny VOKD. I v tomto případě měla pozemky dočasně pronajaté a město z ní nemohlo dostat penále za porušení smlouvy. Více čtěte v tématu ZDE

Zastupitelka Milada Halíková (KSČM) navrhl, aby byl bod stažen z programu. V hlasování však zastupitelstvo schválilo původně navržený návrh, aby nájem pozemků ve dvorku byl ukončen.

Jaroslav Gongol (KSČM) navrhl, aby do harmonogramu celoměstských akcí byl zařazen pietní akt, kterým si město připomíná tragédii na Dole Dukla ze dne 7.července 1961, při které v podzemí zahynulo 108 horníků. A také, aby tam bylo zahrnuto 80. výročí Mnichovské dohody ze dne 29. září 1938. 

"Harmonogram celoměstských akcí zahrnuje některé vybrané akce skutečně celoměstského rozsahu. Pietních aktů se koná v průběhu roku více," oponovala primátorka. 

Róbert Masarovič v reakci na návrhy Jaroslava Gongola navrhl, aby byl do harmonogramu zařazen termín připomínající popravu Milady Horákové v červnu 1950: "Nazýval by se Veselé šibenice a byl by pod patronátem Technických služeb." Pro jeho návrh bylo v hlasování jen 7 zastupitelů.  

Výroční Mnichovské dohody bylo zamítnuto, termín dukelské tragédie byl schválen. 

Stolní tenis

V dalším bodu programu zastupitelé o podpoře budování tenisového centra. Jeho stavba se však protahuje. Deník o tom informoval v roce 2013 v článku: Talenti budou mít v Havířově novou hernu stolního tenisu

Původně se jednalo o Sportovní centrum talentované mládeže stolního tenisu ČAST, nyní jde o Centrum reprezentace stolního tenisu. Město by mělo v letech 2018 a 2019 projekt podpořit finančně do hodnoty 40 procent, nejvýše však 20 milionů v roce 2018 a 12 milionů v roce 2019.

K situaci se vyjádřil i manažér Sportovního klubu stolního tenisu Baník Havířov Nikolas Endal: "My máme v této chvíli rozhodnutí ministerstva školství, kdy jsme byli vybráni pro financování v příštím roce. Žádat budeme o podporu pro druhou etapu projektu. Pevně věříme, že podporu získáme i v dalších letech. Chceme vybudovat něco unikátního v rámci českého tenisu a získá tím i město. Máme podporu České asociace stolního tenisu. Vlastníkem a provozovatelem centra bude havířovský spolek Baník Havířov. Věřím, že budeme schopni následně utáhnout projekt i provozně. Nová hala bude stavěna novými technologiemi s nízkými provozními náklady."

Všichni zastupitelé pak hlasovali pro podporu projektu. 

Rozpočet 2018

Před 15. hodinou se zastupitelé dostali k rozpočtu pro rok 2018.

"V rozpočtu počítáme s příjmy ve výši 1 956 000 000 korun. Z toho jsou základní složkou daňové příjmy ve výši 1 050 000 000 korun, které tvoří 78 procent příjmů. U výdajů počítáme s částkou 2 056 000 000. Saldo bude činit 99,9 milionu," řekl v úvodu ekonomický náměstek primátorky Josef Bělica.  

"Rozpočet vnímám jako opatrný. Jako opozice nemáme důvod rozpočet neschválit. Pozitivní je, že dochází ke snižování zadlužení města," řekl bývalý ekonomický náměstek Eduard Heczko. 

"Mezi investičními akcemi počítáme s rekonstrukcí zdravotních středisek nebo revitalizací ZŠ Pujmanové. Nepočítáme přitom se žádným úvěrem," dodal Bělica.

"Připravujeme spoustu projektů. Chceme, aby město vzkvétalo, aby se lidem žilo lépe," řekl náměstek primátorky Karel Šlachta, kterého doplnil Pavel Rapant: "V rozpočtu počítáme s nárůstem výše dotací a sportu, což dříve nebylo." 

Pro byli všichni přítomní zastupitelé. 

Diskuse

V 15 hodin začaly interpelace zastupitelů a diskuse občanů. 

Jako první vystoupil ředitel Nemocnice s poliklinikou v Havířově Jiří Matěj. Jeho přítomnost si vyžádali zastupitelé, aby měli více informací pro rozhodování o podpoře, a také, aby měli informace o tom, zda v nemocnici nehrozí uzavírání některých oddělení nebo omezování péče. V letošním roce poskytlo město nemocnici dotace přesahující 3 miliony korun.

Před havířovskými zastupiteli vystoupil ředitel nemocnice Jiří Matěj.Zdroj: Deník / Běčák Libor

Ředitel stručně připomněl historii nemocnice a uvedl, že nemocnice nyní zaměstnává přes 800 lidí. Zdůraznil, že i po sjednocení vedení tří nemocnic - Havířov, Karviná a Orlová, je každá nemocnice stále samostatná. "Nemocnice v Havířově nemá oddělení, která by zela prázdnotou. Průměrná obložnost, tedy využití lůžek, činí 80 procent. Oproti nemocnicím v Karviné a Orlové má nemocnice v Havířově pavilon operačních sálů,“ informoval.

Vyjádřil se také k hospodaření: „V roce 2016 měla nemocnice výdaje 840 milionů korun 768 milionů, ztráta tedy činila 69 milionů. Letošní rok by měl být lepší. Ztráta by měla činit zhruba 29 milionů.“

"Jsem ráda, že se vyřešila šatna pro návštěníky nemocnice a že se vyvrátily fámy o zavírání některých oddělení," řekla primátorka Feberová. 

"Nechystá se žádné uzavírání oddělení. Deklaruje to i vedení kraje, který je zřizovatel nemocnice. Netýká se to ani porodnice. Nás více trápí personální otázky. Scházejí lékaři i sestry," dodal ředitel Jiří Matěj. 

Dva občané vystoupili s příspěvky o chodníku v Mickiewiczově ulici, o informační tabuli u Městské sportovní haly, o opravě ZŠ Na Nábřeží. 

V interpelacích zastupitelů byla řeč o nových chodnících a cyklostezkách podél Dlouhé třídy, nevyužitém areálu Merkur nebo neuklizených hromadách listí z podzimního úklidu. 

Eduard Heczko opět vystoupil s dotazem ohledně snížení kapitálu společnosti ČSAD Havířov, ve které má město svůj podíl: "Hledal jsem, kam se poděly naše peníze a nenašel jsem žádný kapitálový fond, kam měly být převedeny. Mám obavy, že se peníze města mohou ztratit." 

Před jednáním o zbývajících bodech programu byla vyhlášena 15minutová přestávka. 

Zastupitelstvo schválilo dodatek Jednacího řádu zastupitelstva. S tím už před hlasováním nesouhlasila opoziční zastupitelka Milada Halíková: „Ochuzujeme se o právo zastupitelstva rozhodovat o návrzích zástupců města v obchodních společnostech. I nadále je možno ponechat tuto pravomoc zastupitelstvu a nepřenechávat ji jen radě města.“

Jaroslav Gongol navrhl, aby byl jednací řád doplněn o možnost podávat faktickou poznámku. Zastupitelé mohou nyní podávat jen technické poznámky.

S jeho návrhem ostře nesouhlasil Pavel Rapant: „Já bych to nekomplikoval, protože pane Gongole, vy nejste schopen dodržovat stávající pravidla jednání.“

Gongol si ale trval na svém. Jeho návrh však v hlasování neprošel.

Náhrady zastupitelům

Bez diskuse byl schválen bod o náhradě výdělku neuvolněným členům zastupitelstva.

Naopak velmi živě se debatovalo o návrhu na hrazení nákladů zastupitelům, kteří město zastupují například při obřadech.

Vedení radnice navrhlo, aby uvolnění zastupitelé, tedy primátorka a její náměstci dostávali až 7000 korun měsíčně jako příspěvek na úhradu zvýšených nákladů na úpravu zevnějšku při přijímání projevu vůle snoubenců, že spolu vstupují do manželství, v souvislosti se zastupováním města na veřejných občanských obřadech (jubilejní manželské obřady, vítání dětí). Neuvolněným členům Zastupitelstva města Havířova náleží za stejnou práci příspěvek ve výši 2000 korun. 
Město také zaplatí vzdělávání v souvislosti s výkonem funkce člena Zastupitelstva města Havířova, včetně jazykového vzdělávání, a to uvolněným členům Zastupitelstva města Havířova v plné výši a neuvolněným členům Zastupitelstva města Havířova až do výše 4000 korun za rok. 
Všichni zastupitelé dostanou 5000 korun při dosažení 50 let, nebo každý dalších 10 let věku. 
Primátorka a náměstci navíc dostanou z městského rozpočtu příspěvky, které se vyplácejí i zaměstnancům magistrátu, jako například na stravování, penzijní připojištění, rekreaci, zdravotní pojištění. 

Halíkové se tento návrh nelíbil. "Jestliže kdokoli z uvolněných členů zastupitelstva (vedení města) půjde na nějaký obřad, pak dostane příspěvek ve výši 5 nebo 7 tisíc korun. Pokud tam půjde neuvolněný zastupitel, jeho odměna bude 2 tisíce korun," řekla Milada Halíková. 

Primátorka Jana Feberová jí hned oponovala a vysvětlovala, že se to nedá srovnávat. "Nejasná je také formulace, kdy je uvolněným členům zastupitelstva hrazeno vzdělávání v plné výši. Znamená to, že pokud se někdo rozhodne studovat univerzitu v Cambridge, tak mu to město zaplatí v plné výši?" ptala se Halíková s tím, že navrhla několik úprav co do výše náhrad a také, aby byly podmínky rovné pro všechny členy zastupitelstva. 

Podle náměstka Karla Šlachty má mít každý pracovník právo na pracovní oděv. Podle Ivana Bureše má náměstek dostatečně vysoký plat, aby si oblečení zakoupil. "Ve firmách je běžné, že přispívá svým zaměstnancům na patřičně reprezentativní oblečení. Naše vedení města nechodí na akce oblékáno podle poslední módy, chodí jen v tom, na co mají. Myslím si, že členové města by mělo dostávat příspěvek na reprezentaci," sdělila Stanislava Gorecká. 

"Firma může zaměstnancům koupit třeba zlaté auto, nebo je poslat k moři. V našem případě jde o veřejné prostředky a tak musíme rozhodovat," reagoval Eduard Heczko. "Ano, jistě, jsou i lidé, kterým stačí mít kolem krku šálu s logem SPD," odvětil Karel Šlachta. 

Návrh Halíkové v hlasování neprošel, schválen byl původní návrh. 

Schválen byl také návrh na výši měsíční odměny za práci zastupitelů. Od ledna budou řadoví zastupitelé brát 2371 korun měsíčně. Člen městské rady si přijde na 9482 korun. Předseda výboru Zastupitelstva města Havířova, předseda komise Rady města Havířova nebo předseda zvláštního orgánu města bude dostávat měsíčně 4741 korun. Pokud je zastupitel členem výboru zastupitelstva, komise Rady města Havířova nebo zvláštního orgánu města má nárok na další odměnu ve výši 2621 korun za měsíc. Za určitých okolností může zastupitel získat ještě další odměny. 

Odměny náleží také občanům. Za výkon předsedy komise Rady města Havířova je to 4741 korun za měsíc. Za výkon člena výboru zastupitelstva nebo komise rady či jiného orgánu města komise 250 korun za každé zasedání. 

Šéf IT oddělení 

Eduard Heczko v závěru zasedání ptal náměstka Bělici na výběr vedoucího oddělení IT magistrátu. Tím se před časem stal zastupitel sousední Orlové Stanislav Kasaj. "Z kolika uchazečů bylo vybíráno. Mám informaci, že vyhrál váš známý a člen ANO," řekl. Bělica odpověděl, že uchazeči byli tři a popřel, žeby stranická příslušnost měla vliv. 

Po 17. hodině bylo zasedání ukončeno.