VYBRAT REGION
Zavřít mapu

Havířovští zastupitelé schválili rozpočet

Havířov - V Kulturním domě Radost se v pondělí sešli havířovští zastupitelé. Deník jednání sledoval a článek průběžně aktualizoval. 

14.12.2014 43 AKTUALIZOVÁNO 15.12.2014
SDÍLEJ:

Zasedání zastupitelů města Havířova v KD Radost. Foto: Deník/Libor Běčák

Zasedání začalo v 9 hodin a po celou dobu konání bylo přístupné veřejnosti.

Průběh zasedání:

9.00 - Primátor Daniel Pawlas (KSČM) zahájil zasedání a přednesl první organizační body.

V jednacím sále a zázemí kulturního domu jsou opět policisté v uniformách i v civilu. Důvodem je obava o narušování průběhu zasedání. Svou nelibost nad připravovaným rozpočtem vyjádřili fanoušci havířovského hokejového klubu. Mají obavy o snížení finanční podpory města. Proti tomu založili i internetovou petici. 

9.12 - Se zprávou o činnosti finančního výboru vystoupil Zdeněk Osmanczyk (ČSSD).

9.15 - Zastupitelé začali jednat o rozpočtu pro rok 2015. Úvodní zprávu o něm přednáší ekonomický náměstek primátora Eduard Heczko (KSČM). 

"Od roku 2010 byly rozpočty se záporným saldem. Tentokrát se nám podařilo sestavit rozpočet s předpokládaným přebytkem, a to ve výši přesahující 113 milionů korun. Příjmy města v roce 2015 by měly činit 1 183 575 000 korun. S úvěrem to je 1 322 537 000 korun. Předpokládané výdaje města by měly činit 1 070 383 000 korun s tím, že jsou výrazně omezeny investiční akce. Částky nejsou přesně, protože některé příjmy nedokážeme úplně odhadnout, proto je předpokládáme jen v určité výši," řekl Heczko. 

Přes úsporná opatření si město vyhradilo, co nebude zdražovat. "Snažíme se šetřit, ale jsou oblasti, kterých se to nedotkne. Nepočítáme se zvyšováním nájmů v bytech, ceny jízdného v MHD, poplatků za odpad nebo psy, či daně z nemovitosti," dodal Heczko. 

Ve výdajích radnice počítá se splátkami úvěrů, a to ve výši zhruba 140 milionů korun. "Výdajová část rozpočtu obsahuje také položku dotací do oblasti sportu, kultury, školství nebo sociální sféry, kam míří celkem 32,7 milionu korun. Peníze budou poskytovány na základě žádostí jednotlivých subjektů," doplnil náměstek Heczko. 

Opozice nesouhlasí

Opoziční zastupitelé s návrhem rozpočtu nesouhlasili. „Pro mne je nepřijatelné, aby z rozpočtu vypadla tabulka specifikující veřejně prospěšné aktivity. Je nepřijatelné, aby organizace jako ADRA, Armáda spásy, hasiči, záchranáři a další nevěděly, s jakou podporou mohou počítat," reagoval Osmanczyk.

"V rozpočtu chybí také tabulka s rozdělením dotací do kultury a sportu. My jsme na to upozorňovali. Není možné schvalovat takto nespecifikovanou částku. Je to bianko šek na 32 milionů, který nepodepíšeme. Proto rozpočet v této podobě podpořit nemůžeme," řekl Jiří Martinek (ČSSD). 

Heczko s tímto názorem nesouhlasí: "Zastupitelé budou rozhodovat o jednotlivých dotacích a budou tedy vědět, kdo kolik peněz dostane." Brání se také tvrzení, že město jen šetří. "My hledáme úspory, ale ne na úkor poskytovaných služeb. Pokud budou příjmy vyšší, můžeme v průběhu roku příspěvky navýšit podle potřeby," dodal. 

Předražené stavby

S ostrou kritikou bývalého vedení města vystoupil hospodářský náměstek Ivan Bureš (ANO 2011): "Od nástupu do funkce jsem provedl kontrolu, kdy jsem zjistil, že některé investiční akce jsou předražené a jiné neúčelné. Některé proto zastavím."

Omezení dotací hájil i sociální náměstek Daniel Vachtarčík (HPH): "Některé dotace skutečně omezujeme, ale pouze do doby, než ověříme, že jsou skutečně opodstatněné. Rozhodně nikomu nechceme působit potíže."

"Pane náměstku Bureši, je třeba říct, co je předražené. Všechno, co magistrát soutěžil, bylo následně při kontrolách vyhodnoceno, že je v pořádku. Je třeba si nejdříve některé věci ověřit," reagoval na kritiku Osmanczyk. Náměstek Bureš následně jmenoval připravovanou stavbu parkovacího domu, zazelenění středových pásů na Hlavní a Dlouhé třídě a výsadba stromů. "Těch kostlivců je mnohem více a začínají vypadávat. Já to budu kontrolovat a řešit," řekl Bureš. 

K rozpočtu vystoupili také občané.

Jan Szturc: "Rád bych vystoupil ve věci připravovaného dopravního hřiště. Město chce šetřit a přitom hřiště bude stavět dráž než někde jinde. Ve Frýdku-Místku za 3 miliony, v Bohumíně za 5 a u nás bude za 15 milionů. Navíc je nevhodně zvolena lokalita. Většina škol z města to tam má daleko, bude muset dojíždět autobusy. Vhodnější by byla na Podlesí. Tam ale raději plánujete pod soudem Park sponzorů a květinový koutek, na který vám lidi kašlou. Když už nestavíte hřiště pro děti, postavte ho pro důchodce, ti ho také potřebují, když se vrhají před auta." 

"Lokalita na Ostravské ulici je pro dopravní hřiště plánována dlouhodobě a počítá se tam právě s takovou aktivitou. V parku na Podlesí pod okresním soudem ho stavět nemůžeme, protože k tomu ta lokalita není určena," reagoval na názor architekt města Karel Mokroš. 

Občan Kopčaj: "Rád bych se zmínil o hokeji. Chtěl bych, abyste zvážili omezení podpory pro sport." Primátor Pawlas na to reagoval: "Nikdo nechce krátit sport." 

Prezident HC Havířov Jaroslav Mrowiec: "Nám sezona nekončí s koncem roku, ale pokračuje jarní částí. My dneska nevíme, co bude. Máme sice příslib záloh jako dočasného řešení a s tím, že dále se bude jednat v lednu. Nám jde o systematické řešení. Bez podpory města 1. ligu, ale ani 2. ligu, hrát nemůžeme. Bohužel situace se netýká jen mužské části našeho hokeje, ale i mládežnické. Mrzí mě i zastavení další etapy plánovaných oprav šaten, které byly v 60. letech zřízeny ze skladů. Není tam ani sociální zázemí." 

Lumír Šenkýř: "Já bych se přimlouval o okamžité navýšení dotací organizacím jakými jsou ADRA, Armáda spásy a další."

Marek Světnička: "Jsem otec dvou synů a bydlím na Podlesí. S panem Szturcem se potkáváme na hřišti. Můžu vám říct, že na vámi plánované hřiště na Šumbarku, u rušné a prašné Ostravské ulice, své děti posílat nebudu. Chci vás vybídnout, abyste své rozhodnutí zvážili." 

Marek Plawný, zastupitel za KDU-ČSL: "Smlouvy na toto hřiště už jsou podepsány?" "Ano, smlouvy se podepisovaly uplynulý pátek," reagoval náměstek Bureš. 

10.45 - Byla vyhlášena půlhodinová přestávka

11.17 - Zastupitelé pokračují v jednání. Opoziční zastupitelé navrhli, aby byla do návrhu rozpočtu zahrnuta tabulka s dotacemi. "Pokud ji schválíme, stanovíme, že se dotace plošně snižují o 5 procent. To my nechceme," reagoval sociální náměstek Daniel Vachtarčík. 

11.30 - Zastupitelé si vzali pětiminutovou pauzu a hned po ní další. Dohadují se, jak hlasovat o vznesených protinávrzích. Opozice navrhuje hlasovat jako doposud, tedy postupně od posledního protinávrhu směrem k původnímu návrhhu. Koaliční zastupitelé však tvrdí, že schválením jednoho protinávrhu by došlo ke schválení celého rozpočtu a na další protinávrhy by už nedošlo. Tajemník magistrátu Milan Menšík citoval jednací řád. K vyjasnění situace to však nevedlo. 

11.38 - Jednání pokračuje. Hlasuje se o protinávrhu Zdeňka Osmanczyka na doplnění rozpočtu o tabulku s uvedením rozpisu dotací konkrétním příjemcům. V rozpočtu by byla uvedena jako kolonka Ostatní dotace a dary. "Co se bojíte? Je vás 26. Pokud to neschválíte, budete hlasovat o svém návrhu," vybízel koalici. Přidal si i Karel Šlachta (ČSSD): "Jsem tady teprve pět let. Poraďte mi, jak hlasovat." 

Zastupitelům poradila vedoucí odboru právních služeb Bohuslava Kochová. Zastupitelé si však ani po vysvětlení nejsou jisti, co by hlasování způsobilo. "Žádám oba předkladatele pozměňujících návrhům, aby je stáhli. Vzhledem k našemu počtu stejně vědí, že neprojdou," navrhl Jaroslav Gongol (KSČM). 

11.52 - Byla vyhlášena 15minutová přestávka. 

12.10 - "V průběhu přestávky jsme se dohodli na tom, jak hlasovat o návrzích. Jeden totiž mění parametry rozpočtu," vysvětloval náměstek Heczko. 

Osmanczykův návrh následně schválen nebyl. Návrh Jiří Martinka zněl na dotace ve výši 36 milionů. Stejně jako při předchozím návrhu pro něj bylo jen 15 zastupitelů. Proti bylo 24 a 3 se zdrželi. V hlasování o původně předloženém návrhu ze strany koalice bylo pro 25 zastupitelů, 15 proti a 2 se zdrželi.

Další body programu

14.14 - Zastupitelé jednají o dalších bodech programu. Jde o majetkoprávní záležitosti. 

12.40 - Na řadu přišel Harmonogram významných městských akcí. "Schází mi tam tradiční sochařské sympozium Havířovská lípa," podotkl zastupitel Vojtěch Kozák, který navrhl sympozium zařadit do seznamu akcí. 

"Bohužel, soch už máme dostatek, proto jsme ho zrušili. Z dalších změn mohu jmenovat například zkrácení velikonočního i vánočního městečka, zkrácení Havířovských slavnosti ze tří na dva dny a snížili jsme počet ohňostrojů. Naopak přibyly akce související s oslavami 60 let od založení města," vysvětlil náměstek Vachtarčík. 

Na vzniklou diskusi reagoval Róbert Masarovič (ANO 2011): "Navrhuji zařadit akci s názvem: Kup si svou sochu."

V hlasování bylo pro 24 zastupitelů, čímž byla schválena. Naopak Kozákův návrh schválen nebyl. Prodávat se tak budou zřejmě jen již vytvořené a nadbytečné sochy ze skladů.

V dalším hlasování se všech 42 zastupitelů shodlo na harmonogramu plánovaných akcí. 

12.53 - Bez diskuse prošel bod o dotacích z Fondu prevence kriminality. Dotaci získal také záměr na rozšíření galerie v areálu havířovské nemocnice. 

12.55 - Zastupitelé navrhují investiční akce. Mezi návrhy je například stavba krytého bazénu v městské části Podlesí, oprava šaten zimního stadionu, rozšíření hřbitova u Hřbitovní ulice. Náměstek Heczko však začal zastupitele mírnit: "Pokud navrhujete nějaké nové stavby, musíte uvést, které z rozpisu vyřadíme. Jsme totiž limitováni." 

13.13 - Byla vyhlášena pětiminutová pauza. 

13.25 - Jednání pokračuje. V programu zbývají poslední body. 

13.30 - Jedná se o změnách zástupců města v orgánech městských společností. Jedná se o Městskou realitní agenturu, Zámek, Havířovskou teplárenskou společnost a Technické služby a další obchodní společnosti, ve kterých má město majetkovou účast. 

Jiří Martinek řekl, že opozici nebylo umožněno dosadit své lidi do kontrolních orgánů. Navrhl proto několik změn. Ostřeji se vyjádřil Karel Šlachta (ČSSD). "Já tyto změny považuji za politickou genocidu," reagoval na změny obsazení firem lidmi, které tam nominovala koalice. Protinávrhy nebyly schváleny. 

13.40 - Město se přihlásilo k insolvenčnímu řízení vedeného v projektu společnosti Zelené terasy, dceřiné společnosti VOKD, která měla v Lázeňské ulici, v proluce naproti restauraci Beskyd, postavit obytný komplex Atrium. Město si nárokuje částku přesahující jeden milion korun. Investor od záměru odstoupil z ekonomických důvodů. V lokalitě pouze zdemoloval část budovy školní jídelny. 

14.20 - V průběhu jednání o činnosti vedení města se Zdeněk Osmanczyk zeptal na aktuální vývoj projektu vlakového nádraží. "V současné době probíhá výběr dodavatele stavby. Protože jsme přesvědčeni, že nestihneme termín, psali jsme dopis na Regionální radu Moravskoslezsko. (Zprostředkovává dotace EU). Bylo nám odpovězeno, že stanovený termín dokončení stavby posunout nelze. Ve středu by se mělo o projektu jednat," řekl vedoucí odboru investic Radoslav Basel.  

14.24 - Před interpelacemi a diskusí byla vyhlášena další krátká přestávka. 

14.30 - Jediným, kdo vystoupil, byl zastupitel Karel Šlachta: "Žádal bych vyřešit náš zasedací pořádek, abychom někteří nemuseli sedět ke kolegům zády."

Zasedání bylo ukončeno. 

Autor: Libor Běčák

14.12.2014 VSTUP DO DISKUSE 43
SDÍLEJ:

SERVIS

Obchod - Obchod Ostatní pomocní pracovníci 82 Kč Pomocní pracovníci obchodního provozu Dělníci regálového servisu. Požadované vzdělání: střední odborné (vyučen). Jednosměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 82 kč. Volných pracovních míst: 1. Poznámka: Doplňování pečiva pondělí - pátek, v době 6,00 - 10,00., Vhodné i pro důchodce nebo maminky na MD., Možnost dohodnout se na další spolupráci se společnosti AHOLD., , Způsob kontaktu: životopisy zasílat na email.. Pracoviště: Semag spol. s r.o. - karviná-fryštát, Nádražní, č.p. 1939, 733 01 Karviná 1. Informace: Renáta Piprová, +420 599 507 645,730 572 308. Výroba - Horníci hlubinné těžby strojní horník-razič. 21 000 Kč Horníci hlubinné těžby strojní horník-razič. Požadované vzdělání: základní + praktická škola. Nepřetržitý provoz, úvazek: . Mzda min. 21000 kč, mzda max. 32000 kč. Volných pracovních míst: 10. Poznámka: Způsob kontaktu podrobnější informace: , Poradenské centrum OKD, tř. Osvobození 1721/9, Karviná , PO, ST 8:00 - 16:00 hod.; ÚT, ČT 8:00 - 14:00 hod.; PÁ zavřeno, odkaz na internetovou stránku pro tuto pozici, https://www.pracevokd.cz/cs/volne-pozice/hornik-razic, , , , Náplň práce: , - provádění ražení důlních děl hornickým způsobem, - budování výztuže chodby její obkládání a zakládání výlomu, - vystrojování důlních děl, prodlužování dopravních pásů, potrubních tahů a dopravní drážky apod., - odtěžování uvolněné horniny po pásových dopravnících, - provádění hornických prací při báňské údržbě důlních děl (zmáhání dlouhých důlních děl, křížů, ochozů a ostatních velkoprostorových důlních děl) , - spolupráce při ostatních pracích při ražení, , , V případě zájmu o práci v OKD si připravte: , -životopis, -občanský průkaz, -doklad o nejvyšším dosaženém vzdělání, -zápočtový list z posledního zaměstnání, , Pokud jste již v minulosti pracovali v podzemí hlubinného dolu, připravte si dále tyto doklady:, -doklad o dosažené kvalifikaci v dole, -doklad o výši NPE, -doklad o poslední fárané směně, , Pracovní poměr na dobu určitou 1 rok s možností prodloužení, pracoviště lokalit závodů Karviná, ČSM, Darkov, , Výhody:, - náborový příspěvek až 60.000,- Kč, - zajímavý výdělek po jednom roce až 41.000,- Kč, po druhém roce až 46.000,- Kč , (za podmínky splnění 5. kvalifikační třídy - činnost rubání a přípravy), - přídavek na dovolenou a Vánoce, - 6 týdnů dovolené, , - penzijní připojištění, - příspěvek na dětské rekreace, - svačiny a pitný režim na pracovišti zdarma, - příspěvek na stravování. Pracoviště: Okd, a.s. důlní závod 2, 735 34 Stonava. Informace: Markéta Klopcová, +420 725 756 830. Administrativa - Administrativa Administrativní pracovník 18 000 Kč Všeobecní administrativní pracovníci Asistent/ka obchodního oddělení a účtárny. Požadované vzdělání: úsv. Jednosměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 18000 kč, mzda max. 21000 kč. Volných pracovních míst: 1. Poznámka: Požadavky: komunikační a organizační schopnosti, samostatnost, spolehlivost, Náplň práce: administrativní práce, práce s excelem, třídění a zakládání dokladů, zpracování cenových nabídek, , Způsob kontaktu: zasílat životopisy na email.. Pracoviště: Čemat trading, spol. s r.o. - sídlo, Čs. armády, č.p. 184, 735 51 Bohumín 5. Informace: Iveta Koždoňová, . Služby - Služby Poštovní doručovatel 95 Kč Doručovatelé listovních poštovních zásilek Doručovatelé listovní pěší. Požadované vzdělání: střední odborné (vyučen). Jednosměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 95 kč, mzda max. 100 kč. Volných pracovních míst: 2. Poznámka: Náplň práce: pěší doručování poštovních zásilek po Českém Těšíně., , Způsob kontaktu: telefonicky nebo emailem., , Bližší informace na: https://cpost.jobs.cz/detail/?id=G2-1315405017-aden_brand0&rps=186#fms=1. Pracoviště: Česká pošta, s.p. - č.t., Nádražní, č.p. 1166, 737 01 Český Těšín 1. Informace: Kateřina Krawczykova, +420 954 491 731.

Havířovští ragbisté (v bílém) doma smolně podlehli vedoucímu Zlínu.
26

Smůla. Těsná prohra ragbistů

Lukáš Budínský (v bílém) věří, že tým ještě půjde herně nahoru.

Lukáš Budínský si pochvaluje: Potřebovali jsme jen ustálit sestavu

Zastupitelé jednali o služebně, jazzu i vánočních dárcích

Na svém posledním zasedání v tomto volebním období se v pondělí odpoledne sešli zastupitelé města Havířova.

Poslední dny registrace do Havířovské desítky!

Havířov – Už jen pár dní zbývá do vypršení on-line registrace na populární běh městem pod názvem Residomo Havířovská desítka.

Ptali jste se lídra Společně pro Havířov-Koalice KDU-ČSL a STAN

Ing. Bohuslav Niemiec, lídr kandidátky SPOLEČNĚ PRO HAVÍŘOV - KOALICE KDU-ČSL A STAN a radní města, odpovídal na dotazy čtenářů Deníku.

Stará Karvinná ožívá v novém dokumentu

Díky novému dokumentu poloamatérských filmařů z týmu Art Klapka se mohou diváci ponořit do bohaté historie dnes již zaniklé Karvinné.

Vážení čtenáři,

náš web Deník.cz přechází kompletně pod zabezpečený protokol, který výrazně zlepší bezpečnost při procházení našich webů.

https info

Z důvodu přechodu je nutné se znovu přihlásit k odběru upozornění na nejnovější zprávy - klikněte na tlačítko "Povolit", kterým si zajistíte odběr zpráv i do budoucna.

Děkujeme za pochopení.

POVOLIT