„V těchto dnech prověřujeme informace z doručeného anonymního oznámení. Obsahově je poměrně chudé, krátké a nepřesné. To je vše, co k tomu můžeme v této chvíli uvést," řekla včera policejní mluvčí Zlatuše Viačková.

Už ve čtvrtek však tajemník magistrátu Milan Menšík Deníku potvrdil, že se jeden policista zajímal o hlasování zastupitelstva v projektu Atrium. „Byl tady osobně. Ptal se na některé věci, které s tím souvisejí. Pokud jde o finanční vztahy s investorem, ty jsou podle nás průhledné a nemáme problém je vysvětlit," sdělil tajemník.

Atrium měla stavět společnost Zelené terasy, dceřiná společnost firmy VOKD. Dům měl stát v proluce naproti restauraci Beskyd na Národní třídě. Oficiální adresou měla být Lázeňská ulice, která však nikdy řádnou ulicí nebyla.

Město standardně parcelu investorovi pronajalo s tím, že možný prodej by proběhl až po zkolaudování objektu. Firma však stačila pouze odstranit starou nevyužívanou školní jídelnu a pak s další činností i přes výzvy otálela.

I ve chvíli, kdy už zastupitelé začali o záměrech investora pochybovat, tvrdil místopředseda představenstva VOKD Jan Březina, že projekt je stále živý.

„Od našeho záměru v žádném případě neustupujeme. Stavět začneme určitě v tomto roce. Nyní provádíme jen drobné úpravy projektu," řekl v lednu 2013.

Investor však doplatil na hospodářskou krizi a také upadající zájem lidí o drahé nájemní bydlení. Tři největší vlastníci bytů ve městě mají mnoho bytů volných, které se nedaří obsadit.

U ledu tak není jen Atrium, ale i další dva větší projekty hromadného bydlení v Havířově. V průběhu léta si havířovská radnice nechala vypracovat právní rozbor možných řešení a v září havířovští zastupitelé odsouhlasili neprodloužení nájemní smlouvy.

Opoziční zastupitelé však toto rozhodnutí kritizovali, protože čekali, že by od smlouvy měl odstoupit investor.

„Pokud by od smlouvy odstoupila firma, propadla by ve prospěch města částka dva miliony korun. Když odstupuje město, musí tuto zálohu firmě vrátit. Nechápu postup města," žádal vysvětlení zastupitel za ODS Leoš Lukaštík.

Pracovníci magistrátu zastupitelům vysvětlovali, že investor byl v té době už v dluhu za nezaplacené nájemné a vymáhání by bylo příliš komplikované.

„Nájemné bylo zaplaceno do konce roku 2012. Zálohu skutečně budeme muset firmě vrátit. Pokud bychom čekali na vypovězení, záloha by nám zůstala," potvrdila vedoucí majetkoprávního oddělení Iva Buriánová s tím, že město postupovalo na základě rozboru právní kanceláře.

Podle primátora Zdeňka Osmanczyka město na pronájmu pozemku vydělalo. Jiný zájemce o parcelu se nehlásil a investor zaplatil alespoň nějaké peníze a na vlastní náklady zboural jídelnu a plochu upravil.

„Město nepřijde o žádné své peníze. Naopak jsme získali nájemné, které firma platila za využívání pozemku, na kterém měla stavět. Na základě právní analýzy jsme se rozhodli v pronájmu tohoto pozemku dále nepokračovat. Byly vzaty v úvahu i okolnosti, kdy by právní spor mohl být komplikovaný a zdlouhavý. Toto byla pro město nejschůdnější varianta," reagoval tehdy primátor Osmanczyk.

Podle něj je smutné, kam se naše demokratická společnost ubírá. „Úspěch se neodpouští. V předvolebním období budeme všichni, celá společnost, sklízet ovoce. Závist, bezohlednost a neslušnost se nosí. Morální úpadek a cíleně špatná legislativa dává prostor pro ty, kteří o morálce a slušnosti jen kážou. Na kriminalizaci samosprávy si postavili svou budoucí kariéru převážně ti, kteří v ní nikdy nepracovali a sami by si zasluhovali pozornost ze strany některých orgánů. Žádnou metodiku není schopen v tomto prostředí nikdo navrhnout," tvrdí primátor za ČSSD.

Na základě podaného trestního oznámení teď bude policie zjišťovat, zda město rozhodnutím zastupitelstva přišlo, či nepřišlo o peníze.