Jednání začalo ve 13 hodin. Novinkou je změna uspořádání sálu, když je nutno dodržet povolenou kapacitu. Pro jednání zastupitelstva je stanovena na 179 míst. Zastupitelů je 43, několik míst má rezervován magistrát pro své úředníky. 84 míst bylo vyčleněno veřejnost. 

Někteří občané si místa ještě před zahájením zasedání označili vlastními jména, aby si je tak pro sebe rezervovali. 

Zpravodajství z jednání jsme v tomto článku průběžně aktualizovali:

Už v poledne se před kulturním domem chystali členové a příznivci hnutí Svoboda a přímá demokracie k mítinku se svým poslancem Tomio Okamurou. Ten si naplánoval i proslov před zastupiteli.

Primátorka Havířova Jana Feberová (ČSSD) zahájila zasedání zastupitelstva přesně ve 13 hodin. 

Bez připomínek byl schválen program zasedání. Ten obsahuje třicítku bodů. 

Celý program

Zastupitelé projednali návrhy na obsazení parcel v průmyslové zóně Dukla. Společnost Santarius tam má zájem vybudovat dílny na výrobu sportovních produktů, sklady, administrativní budovu včetně příjezdové komunikace a parkoviště. Práci by tam získalo až 40 lidí. 

Projednán byl návrh na poskytnutí dotací občanům, kteří využijí státní podpory na výměnu kotlů ve svých domech. 

"V rámci 1. výzvy na projekt „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji" spolufinancovalo statutární město Havířov výměnu stávajících ručně plněných kotlů na tuhá paliva poskytnutím dotace Moravskoslezskému kraji ve výši 5 % způsobilých výdajů dílčího projektu každé fyzické osoby na výměnu stávajícího ručně plněného kotle na tuhá paliva umístěného v rodinném domě (bytě) na území města Havířova. Při 2. výzvě je shodně s krajem navrhována částka 7 500,- Kč, která je zapracována do návrhu Smlouvy o spolupráci (příloha č. 2), předložené Moravskoslezským krajem. Na pokrytí úhrady příspěvků města navrhujeme vytvoření rozpočtové rezervy ve výši celkem 5 mil. Kč v rozpočtech města Havířova na roky 2018 a 2019 na spolufinancování výměny stávajících ručně plněných kotlů na tuhá paliva na území města Havířova, která bude rozpočtována dle aktuálního vývoje úspěšně podaných žádostí," zdůvodnilo město. 

Návrh byl bez diskuse schválen všemi přítomnými zastupiteli. 

Schváleno bylo sloučení Mateřské školy Kosmonautů s Mateřskou školou Balzacova.

Zastupitelé schválili převod 8,3 milionu z fondu Městského kulturního střediska Havířov do rozpočtu města. Finanční prostředky budou použity na realizaci investičních akcí pro MKS Havířov - rekonstrukce střech Společenského domu a KD Petra Bezruče, rekonstrukce vzduchotechniky hlavního sálu v KD Leoše Janáčka.

Bez diskuse byla schválena výměna jednatelů v městské společnosti Zámek Havířov. Komunistu Davida Ondráčka nahradila zastupitelka za ANO Iva Georgiu. 

Jednání zastupitelstva bylo ve 13.45 přerušeno. Vyčerpány byly všechny body programu. Pokračovat se bude v 15 hodin, kdy je na programu diskuse s občany a interpelace zastupitelů.

Diskuse a interpelace

Po opětovném zahájení začala diskuse s občany.

Bývalý zastupitel Jiří Jekl kritizoval úsekové měření rychlosti, které označil za nespravedlivé. Neřeší například rychlé jezdce na silných motocyklech, protože nemají vepředu registrační značky. Automatický systém je proto nevyhodnocuje, čímž je tato skupina motoristů zvýhodňována před automobilisty. 

Ostrá slova na poslance Okamuru

Dlouhý proslov měl poslanec Tomio Okamura. Jako poslanci nikdo nemohl řeč omezit časovým limitem. "Přinesl jsem vám tady petici podepsanou 5 tisíci občany města a v součtu s okolím je to 7 tisíc podpisů. Jde o petici za vyhlášení referenda o zákazu ubytovávání nelegálních migrantů," řekl mimo jiné. Valná část příznivců musela zůstat mimo jednací sál. Proslov svého lídra sledovali na obrazovkách v přízemí kulturního domu.

"Půjdete, paní primátorko, s námi za ministrem Chovancem, aby přestali s financováním nelegálních migrantů?" ptal se. Proslov ukončil po necelých 23 minutách.

Na Okamurova slova reagoval náměstek primátorky Karel Šlachta. "Pane poslanče, 5 tisíc vašich příznivců má možnost jí to do voleb a ukázat co v nich je. Nedělejte kravál, nedělejte manifestace. Zastupitelstvo má jiné úkoly, než poslouchat vaše lži a pololži. Všichni v Havířově jsme tady 60 let migranti, ekonomičtí. I váš poslanec. Zřejmě mu to v tom Japonsku nevyšlo, tak je tady. Proč si neuděláte pořádek ve své rodině? Svým vystoupením jste mi pomohl pochopit text písně Bláznům patří svět," řekl, přičemž si za to vysloužil od přihlížejících občanů pískot i peprné nadávky.

"Já jsem šokován slovy pana náměstka. To je šílené. Zastupitelstvo je místo, kde mohou občané vyjádřit svůj názor," řekl zastupitel a bývalý primátor Daniel Pawlas (KSČM).

K tématu uprchlíků a situaci ve městě se vyjádřil také občan Lumír Šenkýř.

"Je to pořád dokola. Už jsme schvalovali, že ve městě nechceme umisťovat nelegální migranty. Účelem tohoto vystoupení byla předvolební kampaň, natočit se na facebook," řekl Jiří Martinek (ČSSD).

"Velice dobře jsme si zapamatovali, jak jste okřikl občany, aby mlčeli. Je to to možné? To jste politik? A vyprošuji si vaše rasistické urážky. Já jsem jen čtvrtinový Japonec a většinový Moravák. Celý život žiju tady, kde platím daně. Vy jste obyčejný rasista a xenofob," řekl Okamura velmi ostře směrem k náměstkovi Šlachtovi.

"Pane poslanče, vy používáte lži a polopravdy. Vy jste u mě darebák, darebák, darebák," reagoval Šlachta. 

"Já také nesouhlasím s některými vašimi tvrzeními. O situaci s uprchlíky se zajímám. Vím, kolik cizinců nyní žije v azylovém středisku. Vím, kolik jich žije v bytech, kam se stěhují ti, kteří už mají azyl. Naopak musím oponovat, nevíme o žádném tajném vládním uprchlickém programu. Na pravdě se nezakládají ani údaje o počtech migrantů, které se různě uvádějí," řekla Okamurovi primátorka. 

Podle informací zúčastněných zastupitelů i zástupců SPD bude náměstek Šlachta zřejmě vyzván k rezignaci na své místo. 

Pokračování diskuse

Diskuse pak vedla na další témata. Například o kvalitě provedené opravy Strmé ulice nebo soutěži na nového provozovatele občerstvovacích služeb na letním koupališti. "Ta poptávka obsahuje řadu nesmyslů. Zdá se, že je šitá někomu konkrétnímu," řekl bývalý jednatel společnosti Zámek David Ondráček. 

"Podle mého názoru byly ve stejném duchu vyhlášeny výzvy například na deratizaci nebo IT. Vypadá to, že je připravoval někdo, kdo o veřejných zakázkách nic neví," dodal Eduard Heczko (KSČM). 

Na přetřes přišla opět Správa sportovních a rekreačních zařízení, konkrétně výběr jejího ředitele a také vytvoření pracovního místa pro manažera pro obchod, marketing, ekonomiku a správu majetku. "Jeho plat jde z peněz města, tedy veřejných peněz. Proto máme právo vědět, kolik ta trafika pro něj stojí," řekla zastupitelka za KSČM Darja Tomaniecová. 

V souvislosti s diskusí o SSRZ si zastupitelé začali vyčítat i jiná výběrová řízení. "Jak máte vy máslo na hlavě, nedívejte se na to naše," řekl náměstek Šlachta. 

Chvíli po 17. hodině bylo po vyčerpání všech příspěvků zasedání ukončeno.