„Návštěvníci našeho závodu mohli spatřit velmi pěkné obsazení kategorií dle Národního zkušebního řádu. Jednalo se o startující, kteří předváděli vycvičenost svých psů podle zkoušky základní ovladatelnosti a zkoušky všestranného výcviku prvního stupně (ZVV1). Psi různých plemen (německý ovčák, border collie, rotweiler, jezevčík nebo kříženci) startující dle zkoušky základní ovladatelnosti, předváděli, jak umí poslouchat svého pána a přijít na jeho přivolání, jak umí chodit na vodítku bez toho, aby se svému pánovi pletli pod nohama. Také samozřejmě sed, leh, přinášení aportu a dlouhodobé odložení,“ řekla organizátorka a předsedkyně ZKO Šenov Michaela Ohřálová.

Speciální cviky byly příjemným zpestřením této kategorie. Přivolání psa ze ztížených podmínek, kdy rušivými podněty byli s míčem si hrající skupina osob nebo opodál stojící osoby se svými psy.

„Prověření jeho reakce ve skupince osob se psy a chování, když je uvázán a jeho páníček je v úkrytu, velmi vhodným způsobem prověří psa a reakce pro běžný každodenní způsob života,“ objasnila předsedkyně svazu.

Kategorie všestranného výcviku prvního stupně na závodě prověřila vycvičenost psů při přivolání, ovladatelnosti na vodítku, také zaujímání poloh a odložení za pochodu vleže. Rovněž pes musel na povel štěkat nebo aportovat.

„Neméně důležitou součástí poslušnosti psa je i překonávání překážek a tak jsme mohli vidět přeskok metrové překážky, 180 cm vysoké bariéry a překonání kladiny. Dlouhodobé odložení tvořilo tečku za celou poslušností,“ dodala Ohřálová.

Druhou část přezkoušení psa tvořila divácky zajímavá obrana. Pes průzkumem terénu vyhledal pachatele, kdy svým štěkotem tohoto pachatele označil. Nalezenou osobu nesmí pes napadat nebo od ní odbíhat. „Po nalezení figuranta a po jeho prohlídce psovodem, pes, po krátké vyvolané hádce figuranta a psa a po figurantem naznačeném útoku na psovoda, svého pána ochránil. Následuje zadržení na dálku a poté zadržení útočícího pachatele,“ vysvětlila průběh Ohřálová.

Psovodi startující na vylučovacím závodu na mistrovství republiky dle zkoušky všestranného výcviku psa tři (ZVV3), předvedli svého psa v nejobtížnější zkoušce.

„Pes musí na 3 hodiny staré stopě nalézt dva předměty. V poslušnosti předvádí, jak rychle a dobře umí svého pána poslouchat pouze na posunkové povely, kdy je psovod vzdálen od svého psa 10 metrů. Dále jak umí přinášet aport přes bariéru 180 centimetrů vysokou. Velmi zajímavé bylo překonávání překážky žebřík. Obrana prověřila psa ve velmi vysokém stupni vycvičenosti. Pes se musí umět koncentrovat na svou práci v klidových fázích, hlídání figuranta nebo jeho doprovodu a současně musí rychlým a nekompromisním zákrokem zastavit jeho útok. Závěrečné zadržení figuranta na 150 metrů bylo zlatým hřebem této obrany,“ doplnila organizátorka.

Nejlépe obstáli a první místo získali psovodi: Antonín Šlachta (ZKO Nové Stovky) se zlatým retrívrem v základní zkoušce ovladatelnosti, Alena Barcziková (ZKO Frýdlant nad Ostravicí) s belgickým ovčákem ve zkouškách všestranného výcviku prvního stupně a Jaroslav Menšík (KK Náměšť na Hané) s německým ovčákem ve zkouškách všestranného výcviku třetího stupně.