Proměna důlního areálu probíhá pod hlavičkou společnosti EQUS Property. Nový logistický areál s názvem EQUS Park Stonava vyroste na brownfieldu o rozloze téměř 37 hektarů a podle informací na webových stránkách společnosti Svoboda & Williams nabídne nový areál o několika logistických budovách více než 127 tisíc čtverečních metrů ploch k pronájmu.

Výkonný ředitel společnosti EQUS Park Stonava Tomáš Míček v rozhovoru pro iDNES potvrdil, že právě probíhají demoliční práce, které mají trvat do poloviny roku. „Souběžně s tím jsme zahájili práce na zajištění studie vlivu stavby na životní prostředí EIA a získání územního rozhodnutí. První zákazníky chceme přivítat v polovině příštího roku,“ říká Tomáš Míček.

Důl ČSM, poslední důl v České republice, kde se ještě těží černé uhlí, 16. srpna 2023, Stonava.
Horníky v Dole ČSM zasypala hornina, jednoho zraněného transportoval vrtulník

Momentálně se v areálu pohybují pracovníci, kteří kontrolují přívody energetických sítí. Lidé z najatých firem zbavují likvidované budovy dřeva a kovových prvků, aby těžká demoliční technika odstraňovala už jen stavební suť. Během několika týdnů půjde k zemi i hlavní administrativní budova.