Dobrá zpráva! Stromy a keře by při velké opravě Žižkovy ulice v Karviné měly zůstat nedotčeny.

„V rámci rekonstrukce Žižkovy ulice je sice nutné provést výkopové práce kvůli přeložkám inženýrských sítí, stromy ani keře by se ale kácet neměly. Může nastat situace, že inženýrské sítě budou uloženy jinak, než jsou uvedeny v plánech a vytýčení sítí na stavbě. Pak by bylo nutné tuto situaci řešit. Nemusí se ale nutně kácet, je také možné, že se nebude přeložka realizovat,“ uvedl pro Deník mluvčí karvinského magistrátu Lukáš Hudeček.

Jak dodává, nové stromy už jsou vysázeny jako náhrada také v rámci opravy potrubí ve stejné části města. Ta se totiž naopak bez kácení neobešla. Stromy sázel investor stavby. „Tyto nové stromy mají založenou korunu ve výšce minimálně 2,2 metrů nad zem, vysázeny byly především v části Hranice, a to mimo ochranná pásma inženýrských sítí,“ dodává Lukáš Hudeček.

A jak je na tom letos zeleň ve městě obecně? „Zatím bylo vykáceno více jak 140 stromů. Jednalo se o suché, vyvrácené stromy, stromy s růstovou vadou, dřeviny napadené infekci a škůdci. Do toho jsou zahrnuty i stromy pod obvod 80 cm s průměrem kmene kolem 10 cm,“ uvádí mluvčí magistrátu s tím, že naopak letos město vysázelo již 59 stromů a 34 keřů, v rámci sponzorovaných výsadeb k příležitosti výročí města bylo vysázeno 22 stromů.

„Na podzim budeme pokračovat ve výsadbách nových dřevin, v plánu jsou především v lokalitě parku Boženy Němcové,“ říká dále mluvčí karvinského magistrátu.

Výstava Zahrada nabízí každoročně nejen to nejlepší z práce karvinských zahrádkářů, návštěvníci tu zároveň získávají i nejednu odbornou radu a informaci.
Zahrádkářská krása i dobré rady, to je výstava Zahrada
Orlovská nemocnice.
Obávané změny v orlovské nemocnici letos nepřijdou