Jednat se bude i s lékaři jakou formou se budou podílet na nájemném. Město má ústní příslib od nájemníků, že se chtějí podílet také na nutných opravách objektů.

„Konkrétní jednání ještě neproběhlo, a proto není známo, jakou částí přispějí na rekonstrukce, zda si předplatí nájem tím, že například investují jednorázově do opravy středisek a pak nebudou muset rok, dva či jiné období platit. Zatím však žádný závazek lékařům vůči městu nevyvstal,“ řekl mluvčí magistrátu Ivan Trnka.

Otázkou bude i cena, za kterou bude město prostory lékařům pronajímat. „Budeme se samozřejmě snažit o takovou úroveň, aby lékaři kvůli nájmu neutíkali jinam,“ dodal Trnka.

Střediska musí projít značnou rekonstrukcí, jelikož se do oprav průběžně neinvestovalo. „Co bude nebo nebude akutní oprava, určí až přesná prohlídka objektů. Určitě se budou opravovat po etapách a ne hromadně. Znamenalo by to, že by nevznikl takový nápor na rozpočet města v tomto roce,“ doplnil mluvčí.