Školení se konalo v havířovské nemocnici, protože právě zde je infekční oddělení s krajskou spádovou oblastí pro pacienty s nejvážnějšími přenosnými chorobami, jakými jsou krvácivá horečka ebola, plicní mor nebo SARS.

„Pokud by byly u pacienta zjištěny příznaky eboly, pracovali by všichni zdravotníci v ochranných prostředcích. Kdyby pro něj jela záchranka, byla by posádka oblečena v ochranných oblecích a pacient by byl uložen do biovaku. Z něj by byl u nás na oddělení přeložen do bioboxu a teprve po dekontaminaci okolí bychom s ním mohli pracovat bez ochranných obleků. V ochranném obleku se dá pracovat tak do dvou hodin, zatímco biobox umožňuje nepřetržitou a izolovanou práci s pacientem," vysvětlil primář oddělení Ivo Mifek.

Zdravotníci si v úterý vyzkoušeli několik druhů ochranných prostředků. „Je nezbytné, aby se obleky a další pomůcky používaly správě. Oblek je nutné nejen správě obléci, ale také bezpečně a bez kontaminace sundat," řekl Petr Kostka ze zlínského vývojového centra, kde obleky vyrábějí.

Ochranné obleky mají všechny nemocnice patřící kraji, v havířovské jich mají o něco více a také biovak a biobox. Na zakoupení ochranných obleků krajským nemocnicím přispěje úřad. Jeden oblek s kuklou vyjde na necelých třicet tisíc korun. „Chceme, aby všechny nemocnice byly připraveny na případného pacienta s rizikovou infekcí," potvrdil náměstek hejtmana Jiří Martinek.