Letošního ročníku se účastnilo osmdesát posádek z ČR a zahraničí, včetně Japonska. Organizátoři připravili soutěž, kterou soutěžící ve finále hodnotili jako nejtěžší v celé historii. „Opravdu, připravené úkoly byly velmi věrné. Jednotlivé etapy na sebe rychle navazovaly a rozhodčí byli neúprosní. Skvěle byla odvedena i organizační část, včetně nesoutěžního programu a zázemí,“ řekl havířovský záchranář Martin Svoboda, který se soutěže účastnil opakovaně.

„Na železničním přejezdu se motorový vlak srazil s nákladním autem. Jedete sami, jste jediní volní. Další výjezdová skupina dorazí nejdříve 15 minut po vašem příjezdu. Hasiči jsou na cestě a policie dojede do hodiny,“ tak zněl první úkol.

Záchranáři byli hodnoceni podle toho, jak se po příjezdu na místo nehody rozdělili, jak postupovali při zajišťování první pomoci zraněným. Trestné body získávali například za to, že u hromadného neštěstí nepoužili identifikační karty k označení pacientů, což se u jiných běžných případů nedělá, nebo třeba nepoužili správné pomůcky. Některé posádky chybovaly hned v začátku, kdy si špatně rozdělili úkoly podle závažnosti zranění a odbornosti členů týmu. Některé dokonce ve spěchu a dokonale vytvořeném stresovém prostředí zapomněly na zraněného řidiče nákladního automobilu.

V dalších etapách museli posádky zachraňovat zraněné při autohaváriích, popálenou ženu při pálení listí na zahrádce, muže, kterého po návratu z Madagaskaru schvátila infekční choroba nebo několik případů klasických kolapsů z různých příčin. K jednomu pacientovi s otevřenou zlomeninou museli záchranáři za pomocí hasičů přes řeku po laně.

Posádku, která reprezentovala okres Karviná, tvořila havířovská dvojice řidič Aleš Popek, zdravotník Martin Svoboda a karvinský lékař Martin Pawlas. V silné konkurenci určitě potvrdili své kvality. Všechny úkoly splnili minimálně v lepším průměru, v žádném nezklamali. Ve finále to stačilo na desáté místo. „My jsme plně spokojeni, protože soutěž byla skutečně náročná a úkoly mnohdy záludné,“ dodal Svoboda.