Za přestavbou stojí soukromý investor, jehož záměrem bylo zachovat nejstarší části tiskáren a také původní materiál z místní dnes neexistující cihelny Górniaků v nedaleké Svibici. Výsledkem adaptace jsou stavby navazující do těch z dobových fotografií.

Ústředním jednotícím prvkem je prosklená galerie. „Tato stavba nebyla jednoduchá, vyžadovala velký technický servis. Nakonec jsme si se vším poradili v určeném termínu a výsledek je velmi působivý,“ hodnotí Jiří Dohnal, ředitel Beskydské stavební.

Podle Jiřího Labudy ze společnosti Smolo Recycling, to byla poměrně složitá zakázka. „Ještě před demolicí jsme od sebe museli stavebně oddělit propojené budovy plně vybavené médií. Část objektů podle plánu měla zůstat pro další adaptaci a s částí architektonický záměr již nepočítal. Byly to stavby z různého historického období, různého stavu a skladby materiálů, kdy většina z nich byly různé přílepky k primární stavbě,“ líčí Jiří Labuda, vedoucí stavební činnosti a recyklace, Smolo Recycling, která provedla bourací práce a výstavbu parkoviště a zpevněných ploch.

Plocha areálu má celkem 3.600 metrů. Více než polovina areálu je určena po zdravotnické služby, ordinace, lékárnu a rehabilitaci, šestinu celkové plochy má prodejna Albert, zbývající část obsadí  malé obchody o ploše cca 50 metrů a kanceláře.

Prázdné budovy bývalých papíren v centru Českého Těšína se proměnily v centrum služeb a obchodu. Kromě toho tam budou i ordinace lékařů. Parkoviště v areálu nabízí 78 míst.

„Od 1. prosince budou ve zrekonstruovaných prostorách ordinovat neurologové, dětské lékařky, gynekologové, psychiatři a urolog. Na jaře bude hotová přístavba pro rehabilitaci, kde nebude chybět tělocvična a prostor pro vodoléčbu. Počítáme se zde i s ordinacemi pro praktického lékaře a ortopeda, dále s prostory pro zkrášlovací služby,“ řekl zástupce investora.

V areálu je k dispozici parkoviště se 78 stáními s možností krátkodobého odstavení auta zdarma. Areál má moderní závorový systém, který dokáže číst poznávací  značky vozidel.

Tiskárna byla C. a k. dvorním dodavatelem

Slavnou tiskárnu v části města Kamenec, kterou jsme měli tu čest adaptovat pro nový účel, založil Heinrich Feitzinger ze známé rodiny knihkupců. Rodina Feitzingerů měla rakouský průvod a provozovala své podniky v Opavě, Těšíně, Bílé a také ve Vídni.  Feitzinger v roce 1882 otevřel novou tiskárnu v levobřežní (dnes české) části města.

Tiskly se zde hlavně zpěvníky, náboženské knihy, kalendáře, adresáře, cestopisy a mapy. Byl jedním z hlavních dodavatelů školních sešitů s obrázky pro výuku přírodopisu, dějepisu, zeměpisu atd., které se používaly od 19. století. V oblasti výroby „theke“, jak se jim říkalo, konkuroval s vídeňským závodem Eduarda Musila.

Prázdné budovy bývalých papíren v centru Českého Těšína se proměnily v centrum služeb a obchodu. Kromě toho tam budou i ordinace lékařů. Parkoviště v areálu nabízí 78 míst.V roce  1889 závod odkoupil Fritz Kutzer, který jej provozoval s názvem „Kutzer i ska“. Kromě klasických knih tiskl ve velkém množství také obchodní knihy a litografie. Firma měla své sklady dokonce ve Vídni a Budapešti.

Na přelomu 19. a 20. století Fritz Kutzer začal vydávat barevné pohlednice, kdy získal téměř monopol na tento typ produktu. Za krátkou dobu učinil z tiskárny prosperující společnost, která využívala pro výrobu parní stroje. V roce 1900 zde pracovalo 164 zaměstnanců. Od roku 1901 mohla firma používat prestižní titul Císařsko-královského dvorního dodavatele.

Závod Kutzer fungoval do konce druhé světové války, poté byla továrna znárodněna a převzal ji národní podnik Vratimovské papírny. V roce 1994 byl závod privatizován a založena společnost Těšínské papírny. Tisklo se zde ještě na začátku 21. století, po ukončení výroby  areál mezi nádražím a polskou školou odkoupil Miroslav Rakowski, který se rozhodl vrátit zanedbanému místu život.