Společnost OKD oznámila, že už nepočítá se tím, že by pod Starým Městem těžila uhlí a není vyloučeno, že tato lokalita opět ožije. Mohly by se tam opět stavět rodinné domy, prostě se tam vrátí život. Co je podle Vás potřeba pro budoucí rozvoj Starého Města udělat?
První podmínkou je, aby se pod Starým městem odepsaly zásoby uhlí. Vládní nařízení k ukončení těžby tento úkol uložilo státnímu podniku Diamo, který má provést veškeré kroky, aby došlo k odepsání zásob. My se u představitelů podniku Diamo dotazujeme, zda se na tom skutečně pracuje a chceme znát jednotlivé kroky. Jedná se však o dlouhodobý proces.

Jak dlouho to může trvat?
Tohle je otázka spíše na Diamo, ale myslím si, že v řádech měsíců.

Co dál je potřeba?
Především je potřeba změnit územní plán. Toto téma nyní komunikujeme se stavebním úřadem a v brzké době se jim budeme zabývat v zastupitelstvu města. Dalším významným vlastníkem pozemků na území Karviné je státní společnost OKD, která již také s městem komunikuje s důvodu budoucí žádosti o změnu územního plánu.

Ve Starém Městě platí stavební uzávěra?
Neplatí, ale je zde mnoho omezení, která je potřeba zrušit, aby se v dané lokalitě mohlo v budoucnu znovu stavět.

To ale bude vyžadovat i novou infrastrukturu…
Ano. I proto jsme do Fondu spravedlivé transformace, z něhož lze nově čerpat prostředky na zahlazování následků hornické činnosti, podali projekt nazvaný Nové Staré Město. Ten předpokládá, že kdybychom získali od OKD pozemky ve Starém Městě, peníze z prodeje daných pozemků bychom ukládali do speciálního fondu a z toho pak financovali investice typu nová kanalizace, komunikace, veřejné osvětlení a další.
Jaký ale bude konečný stav, nyní můžeme jen těžko odhadovat. Vlastníkem pozemků je státní společnost OKD, jejíž záměr dnes úplně přesně neznáme. Jestli si pozemky ponechají, nebo je budou postupně rozprodávat dle jejich plánu, to jsou otázky, na které nám musí odpovědět OKD. Infrastruktura je zde z části poničená, tudíž bude potřeba ji opravit, od komunikací, přes sítě a podobně. A to jsou vše nyní neznámé, které budeme muset s OKD vykomunikovat a ujasnit si, zda obnova infrastruktury v Novém starém městě bude financována z dotací nebo třeba prodeje daných pozemků.

Projekt Nové Staré město, který jste přihlásili do programu POHO 2030, ale schválen nebyl…
Projekt sice nebyl zařazen mezi strategické projekty, nicméně budeme na něj žádat prostředky v jiném programu, kde je šance získat dotace například na vybudování inženýrských sítí.

Pokud vše vyjde a Staré Město se opět probudí k životu, bude se tam stavět, tak dozajista minimálně na místech, kde už domy stály a poměrně nedávno se bouraly. Jsou ale ve Starém Městě nějaké další, nové rozvojové lokality?
Myslím si, že potenciál rozvoje Staré Město má. Nyní je důležité, aby se opět začalo stavět na místech, kde domy již v minulosti stály. Výhoda dané lokality, spočívá v tom, že oproti některým jiným místům, kde se opět vrací život, toto území nebylo nikdy poddolováno. A jak jsem zmínil výše, pro zdejší kvalitní život bude nutné opravit a dobudovat infrastrukturu, potom jsem přesvědčen, že Staré město má na to, aby se z něj stala příměstská část venkovského typu, která je dnes tolik žádaná.