„S opravou jsme začali před dvěma týdny a dalo by se říct, že na poslední chvíli. Zídka se naklonila natolik, že hrozil její sesun. Byli jsme tedy nuceni se odklonit od původního plánu na základě nového průzkumu potápěčů a expertů. Bohužel nemohli jsme s opravou začít dřív, jelikož projektová dokumentace nám byla předložena až koncem března. Žádali jsme o její zpracování již od podzimu, kdy jsme uzavřeli i narušenou komunikaci. Jednání však byla složitá a zpracovat dokumentaci nebylo jednoduché. Rovněž se muselo čekat na vyjádření Povodí Odry a vybrat firmu, která by byla schopna tak náročnou opravu provést,“ řekl starosta Albrechtic Vladislav Šipula.

Původně byl projekt naplánován tak, že za pomocí potápěčů se umístí vaky, které se naplní betonem pod podemletou zeď. Ty pak budou zajištěny pletivem a samovrtnými kotvami.

„Zvolen byl zcela jiný postup. Specializovaná firma odbourala vrchní dva metry zdi, tím ji snížila a zmenšila její hmotnost. Teprve teď se může vrtat přes zeď pod úroveň dna. „Udělá se železobetonový základ, na který se umístí drátěné koše s kamenivem a tím se zeď zpevní. Dalším opatřením je navezení velkých těžkých balvanů, které se umístily do koryta řeky, tak aby se tlak vody ztlumil a roztříštil,“ objasnil Vladislav Šipula.

Po zajištění bezpečnosti bortící se zdi, budou moct pokračovat práce na podemleté a rozbité komunikaci, která je v tomto úseku již od podzimu uzavřena. Starosta předpokládá, že by celý projekt měl být dokončen v létě. Obec tato nutná a prioritní rekonstrukce přijde zhruba na 1,7 milionu korun.