„V rámci této revitalizace dojde ke zhutnění a zvýšení železničního náspu v délce cca 600 metrů o celkem 1,2 metru. Současně se bude v podobném rozsahu opravovat i silniční komunikace, která přejezd kříží,“ uvedl mluvčí společnosti Správa železniční dopravní cesty Marek Illiáš.

Železniční přejezd na tahu přes Stonavu je na několik měsíců pro silniční dopravu zcela neprůjezdný.

Pro vlakovou dopravu budou na tomto čtyřkolejném přejezdu zachovány alespoň dvě koleje.

„Vlaky budou v místě stavby projíždět sníženou rychlostí. Pro silniční dopravu bude přejezd uzavřen zhruba pět měsíců. Rozpočet akce je 95,5 milionu korun a prostředky pochází z rezervního fondu OKD pro asanaci důlních škod,“ dodal mluvčí.