Doc. Ing. arch. Josef Kiszka působil v letech 1976-77 na Útvaru hlavního architekta v Ostravě, v letech 1977-90 pracoval ve Stavoprojektu Ostrava, AT4 Havířov. Roku 1990 založil v Ostravě architektonické studio ARKISS. Kiszka pedagogicky působil od roku 2006 na FAST, VŠB-TU Ostrava. Ve své učitelské činnosti se věnoval především ateliérové tvorbě, vedení bakalářských, magisterských i doktorských prací.

Ve své praxi vyprojektoval řadu staveb pro bydlení, staveb občanské vybavenosti a urbanistických studií a plánů. Mezi jeho nejznámější realizace pak patří Gymnázium a Obchodní akademie v Orlové (spolupráce B. Potysz), za které získal v roce 1996 Grand prix Obce architektů. Mezi jeho další významné projekty patří kino Centrum v Havířově (2012), Ambasáda ČR v Lucemburku (2005) a Rekonstrukce interiérů Divadla v Českém Těšíně (1998). Na zmíněných projektech spolupracoval s architektkou Barbarou Potysz.

Zúčastnil se řady významných domácích i zahraničních architektonických soutěží, kde získal několik cen a odměn, mj. získal 2. cenu v soutěži z roku 2007 na novou budovu Fakulty architektury VUT a v roce 2016 zvítězil v soutěži na rekonstrukci a dostavbu Muzea literatury Adama Mickiewicze ve Varšavě. V roce 2018 obdržel Cenu Jože Plečníka za celoživotní přínos architektuře a stavitelství. Kromě projekční praxe byl činný i v řadě dalších oblastí.

Rozloučení se zesnulým Josefem Kiszkou proběhne v pátek 4. listopadu ve 13 hodin v evangelickém kostele v Havířově-Prostřední Suché.