Narodil se 9. února 1938 v Jablunkově a od raného mládí toužil být knězem. Na kněze byl vysvěcen 24. června 1962 v Litoměřicích. Jeho kněžský život byl celý spojen s farností Karviná, kde byl od svého vysvěcení farním vikářem.

V Karviné sedmnáct let spravoval jako administrátor exkurendo také farnost Stonava a několik let i farnosti Petrovice u Karviné a Louky nad Olší. Byl příkladem věrného, skromnéhoa poctivého služebníka.

Pohřeb bude v pátek 10. května v 14 hodin ve farním kostele Povýšení sv. Kříže v Karviné-Fryštátě.