„Přehrady slouží k tomu, aby vodu zadržovaly podle našich potřeb a my umíme výšku jejich hladin regulovat. V zásadě by se nic vážného nestalo, kdyby hladina klesala i nadále, ale vyvstal by problém s jejím pozdějším naplněním. Na úroveň, v jaké se nachází v současné době, se přehrada dostává většinou řízeným snižováním v době očekávání jarního tání, aby zadržela přívaly vody z Beskyd,“ řekl vedoucí vodohospodářského dispečinku Jiří Pagáč.

Kvůli suchu bez vlivu vodohospodářů se dostala přehrada na tak nízkou úroveň v roce 1992. „Bylo to v říjnu. Sucho tehdy začalo v červnu a hladina klesla ještě o necelý metr níže, než je nyní,“ upřesnil podle přesných záznamů Pagáč.

Nízká hladina Žermanické přehrady budí u laické veřejnosti obavy. Přehrada musí pod hráz propouštět minimální množství vody, aby byl zachován život v dolním toku řeky Lučiny. Nepřetržitě odčerpávají vodu dva velké průmyslové podniky.

Díky těmto odběrům a samozřejmě i odpařováním se hladina přehrady snižuje každé čtyři až šest hodin o jeden centimetr. Zatímco 1. dubna byla hladina ve výšce 291,14 metru nad mořem, nyní je to jen 286,28 metrů, tedy o necelých 5 metrů. Vzhledem k zužujícímu se profilu nádrže to však představuje polovinu jejího objemu.

Pokles hladiny byl od 1. dubna setrvalý až na dvě výjimky. Tou první byl zvýšený přítok po dešti na začátku června. Druhý zvýšený přítok způsobil vydatný déšť uplynulou neděli, kdy pršelo převážně v severovýchodní části Beskyd. Ani to ale přehradu nevytrhne a proto vodohospodáři přijímají důležitá opatření.
„Ostravský Mittal a paskovský Biocel už začali připravovat přechod na náhradní řešení. Biocel bude čerpat vodu z Olešné, Mittal z Ostravice. Bude to dražší, protože třeba do ostravské ocelárny teče voda samospádem, zatímco nyní ji bude nutné čerpat čerpadly,“ dodal Pagáč.

Dalším krokem, který by mohl alespoň částečně Žermanicím pomoci, je přepuštění milionu kubických metrů vody z přehrady Morávka. „Toto množství můžeme pustit umělým převaděčem. Odhadem by to zvýšilo hladinu o 10 centimetrů, což je zásoba při současném odběru na několik hodin,“ vysvětlil Pagáč.