Například bývalé okresní město Karviná mělo k prvnímu dni roku 2014 celkem 57 005 trvale žijících obyvatel. Dříve mívala Karviná více jak 65 tisíc obyvatel. Pod tuto hranici pak jejich počet klesl poprvé v roce 2011.

„Úbytek obyvatel města tu je od 90. let minulého století mírný a trvalý a je také neskokový. Znamená to, že mezi ročními počty úbytku se drží na přibližně stejných počtech. Tyto poklesy počtů obyvatel způsobuje hlavně stěhování lidí jinam. Celkové úbytky se pohybují okolo 800 až 1000 lidí za rok," říká tisková mluvčí města Šárka Swiderová.

Lidí ubývá i ve druhém nejlidnatějším městě Moravskoslezského kraje
Nedaleký Havířov měl k 1. lednu 77 449 obyvatel. Je to o 1264 méně než loni. „V Havířově ubývá v posledních letech v průměru tisícovka obyvatel ročně. Je to z velké části kvůli úmrtí, protože nejmladší město republiky stárne. Dílem je to vystěhováváním hlavně mladších lidí za prací," komentuje tyto počty tamní tisková mluvčí Eva Wojnarová.

Podle aktuálních údajů z havířovské matriky k prvnímu lednovému dni se počet obyvatel města za rok snížil ze78 713 na 77 449, tedy o 1264 lidí.

Klesající trend u větších měst trvá několik let. Zatímco se loni 664 Havířovanů narodilo a dalších 1118 se jich do města přistěhovalo, 866 obyvatel města zemřelo a dalších 2198 se odstěhovalo.

Z celkového počtu obyvatel města je 31 595 mužů a 33 863 žen a 6118 chlapců a 5873 dívek do patnácti let. Nejvíce obydlenou čtvrtí je Město, kde žije více než 33 tisíc lidí. Následuje Šumbark dvaceti tisíci lidmi. Nejméně obyvatel je v evidenci v Dolních Datyních, kde jich žije přesně 520.

„Ve správním obvodu města Havířova, tedy společně s obcemi Albrechtice, Horní Bludovice, Horní Suchá a Těrlicko, žije celkem 92 660 obyvatel," informovala mluvčí havířovského magistrátu Eva Wojnarová.

Rodiče novorozených Havířovanů dávali svým potomkům nejčastěji jména David, Jan, Filip, Patrik, Jakub a Matyáš a Natálie, Viktorie, Adéla, Karolína a Nela.

O 352 lidí méně než loni hlásí k 1. lednu 2014 město Orlová. Jejich počet byl k tomuto datu letošního roku přesně 31 112.

„K pravidelnějšímu poklesu obyvatel v Orlové dochází zhruba od roku 2000, kdy začalo v regionu ubývat pracovních příležitostí a lidé se začali stěhovat za prací. Podstatný je také fakt, že se rodí daleko méně dětí, a tudíž není rovnováha mezi počtem narozených a počtem zemřelých občanů," vysvětluje mluvčí tamní radnice Nataša Cibulková.

Přesně 24 821 občanů měl k 1. lednu loňského roku Český Těšín. Letošní počet ke stejnému datu činí 24 701.

„Míra úbytku obyvatel v Českém Těšíně je poměrně malá i ve srovnání s okolními většími městy, kde obyvatel ubývá rychleji. Vedení města se snaží tento přirozený trend zmírnit různými typy pobídek, které jsou pro volbu ,zůstat nezůstat' v rodném městě rozhodující," komentuje toto dění mluvčí českotěšínské radnice Dorota Havlíková.

Výše uvedené počty se týkají občanů měst s trvalými pobyty. Celkový počet obyvatel je v každém městě o něco vyšší a podílejí se na něm i cizinci s povolením k pobytu. Údaje o celkových počtech cizinců v jednotlivých městech by měly být k dispozici na přelomu ledna a února. Ty ale neevidují samotná města, nýbrž ministerstvo vnitra.