Letos je ale před Vánoci možná čeká dárek z největších. Utrpení snad po třech letech skončí. „Jsem už prostě jenom nasraná," říká na zdejší autobusové zastávce jinak inteligentně a decentně působící žena, jedna z obyvatelek orlovské části Zimný důl. „Nezlobte se prosím za ta slova, ale ono to po tak dlouhé době už snad ani nejde jinak vyjádřit," dodává.

A stejně expresivně reaguje v této oblasti i většina dalších oslovených obyvatel. Mnozí z nich už navíc rezignovali a nevěří ani tomu, že se letos nových cesto pravdu dočkají. Problémy zde nastaly po skončení odkanalizování této části města. A na vině byla zřejmě špatně uzavřená smlouva mezi městem a dodavatelem stavby. Ta měla mimo jiné hovořit o tom, že dodavatel stavby uvede cesty rozbité pokládkou kanalizace do původního stavu. Firma se ale tehdy ohradila, že cesty byly rozbité již před tím, a jejich oprava by tak de facto znamenala vybudovat cesty nové.

A za to chtěla další peníze? Město se s ní nakonec na ničem nedokázalo dohodnout, firma se sbalila a odešla a lidem zbyly totálně zničené cesty kolem jejich domů. „Máme úplně zničené auta. Když jedem někam do města, připadáme si jak nějaká čuňata, protože naše auta jsou celá od prachu. Když prší, tak na nás dospělé si netroufnou, ale po dětech řidiči autobusů občas nadávají, že je v tak špinavých botách nevezmou. Jenže ono stačí trochu deště a máme tu všude bláto," popisují místní každodenní realitu.

„A to už nemluvím o tom prachu, co tu všichni pořád dýcháme. Děcka jsou pořád nemocné," přidávají se další. Město Orlová se nakonec dohodlo s jinou firmou a cesty se zde konečně opravují. Podle místních ale tyto práce rozhodně nepokračují tempem, jaké by uvítali. „Teď je zrovna tak příznivé počasí, tak kde jsou? Čekají snad, až přijdou mrazy a sníh, aby zas pokračovali až příští rok a my si tady užijeme další zimu na rozbitých cestách, které ani nejde pořádně odhrnovat?" naráží místní obyvatelé nato, že podle jejich každodenních pozorování práce údajně neprobíhají příliš závratným tempem.

Redakce se tak opět obrátila také na vedení města Orlové. Kdy utrpení místních skončí? Vyhlídky jsou poměrně optimistické. Mělo by to být už za měsíc. Práce mají skončit 5. prosince. Prožijí tedy lidé v Zimném dole Vánoce konečně i šťastné a veselé?

Starosta Orlové Tomáš Kuča: Je to velmi náročná stavba

Dne 15. prosince bude zřejmě v orlovské části Zimný důl velmi veselo. Jak říká orlovský starosta Tomáš Kuča, právě to je datum ukončení stavby tamních silnic, které zdejší obyvatele trápí už tři roky.

Do kdy by mělo s konečnou platností skončit trápení obyvatel okrajových částí Orlové spojené s nekonečnými opravami cest rozbitých po akci Odkanalizování okrajových částí?
Oprava komunikací Klášterní a v Zimném dole je velmi náročnou stavbou, která spočívá v celkové rekonstrukci stávajících konstrukčních vrstev komunikace cca 50 cm do hloubky s rozsáhlou sanací podloží v nevyhovujících úsecích. Stavba je dělena na úseky a je při zachování dopravní obslužnosti koordinována s probíhající akcí Chodník v Zimném dole a stavební úpravy autobusové čekárny. Dle smlouvy o dílo se zhotovitelem má být ukončena 15. prosince 2014.

Oslovení obyvatelé Zimného dolu si na místě mimo jiné stěžovali, že i v těchto klimaticky poměrně přijatelných dnech probíhají tyto práce velmi pomalým tempem, kdy na místě často vidí jen několik málo pracovníků, a podobně. Kontroluje město nějak chod těchto prací a má jako investor akce i páky jak hlídat, řekněme, pracovní tempo dodavatelské firmy?
Stavbu kontroluje dvakrát týdně dozor investora, který vykonává zaměstnanec odboru rozvoje a investic. V současné době jsou práce komplikovány právě prováděním za provozu (průjezd jedním pruhem, autobusová doprava), koordinací souběžné akce oprav chodníků, výměnou a opravami vodovodů v komunikaci, které byly zakryty původním asfaltem. Práce na komunikaci jsou vázány na nástup a termíny oprav vodovodů, dodávky speciálních armatur, betonáže šachtic apod. v termínech tohoto třetího subjektu. Pracovní kapacity jsou v současné době při dodržení technologických postupů dostatečné. Je logické, že provádění oprav najednou v celém 1,2 km dlouhém úseku není možné za provozu. Přesto jsme zhotovitele písemně vyzvali k zintenzivnění prací. Celkové dokončení stavby je vázáno na klimatické podmínky a dodržení technologických postupů stavby.

Chce nové vedení města nastavit nějaké nové mechanismy, pravidla a kontroly, aby už v budoucnu možno nedocházelo k tak fatálním chybám a problémům, jaké sebou přinesla a už tři roky přináší akce Odkanalizování okrajových částí města?
Vedení města se nyní seznamuje s jednotlivými směrnicemi a řídícími akty, aby bylo schopno v co nejkratší době tyto posoudit a případně je upravit tak, aby nedocházelo k zásadním chybám.