Kolem dvě stě padesáti Havířovanů a lidí ze sousedních obcí přišlo v sobotu 5. srpna odpoledne k Památníku životické tragedie uctít památku obětí této strašné události.

K soše připomínající šestý srpen položili věnce a kytice květin příbuzní, pamětníci, veteráni světových válek, představitelé havířovského magistrátu, radnic okolních obcí, zástupci Českého svazu bojovníků za svobodu a dalších organizací. Slavnostní projev přednesl primátor města Havířova František Chobot, který podtrhl potřebu nezapomínat na oběti nacistické okupace a zdůraznil, že ani po více než šedesáti letech pieta nic neztratila na své aktuálnosti. Je rovněž odkazem a varováním pro dnešní a budoucí generace.

„Otec mé manželky patřil k obětem gestapáckého řádění. Na tyto hrůzy nelze a ani se nesmí zapomenout,“ vyjádřil se člen životického Sboru dobrovolných hasičů Jindřich Galeziok. Mezi přítomnými nechyběli ani zástupci církví. „Mám velkou radost, že u příležitosti tohoto smutného výročí přichází k památníku hodně lidí. Jejich účast je důkazem, že vzpomínka na hroznou tragedii z období druhé světové války nezapadla a zůstává stále živá,“ poznamenal evangelický pastor Vladislav Volný. Na závěr slavnostního shromáždění zazpíval společný smíšený pěvecký sbor PZKO z Prostřední Suché, Stonavy a Albrechtic píseň Má drahá vlast. Čestnou stráž drželi vojáci České armády.