Město vyhovělo místní občanské komisi, která stavu hřiště žádala. Z rozpočtu je uvolněno zhruba 6 milionů korun. „Půjde o multifunkční hřiště s povrchem z bezúdržbové umělé trávy pro hru různých míčových sportů. Bude tam také sektor pro skok daleký, altánek, klidová zóna, workoutové hřiště a prolézačky pro malé děti,“ popsal vedoucí odboru správy majetku havířovského magistrátu René Vašek.

Stavba by měla trvat 120 dnů. V létě tak už bude lidem k dispozici.

„Hřiště je budováno na základě požadavku občanské komise ze Životic. Jde o krok k dalšímu zkvalitňování života v této části. Hřiště je určeno pro veřejnost různých věkových kategorií a také pro dobrovolné hasiče, kteří si tam mohou udržovat svou fyzickou kondici. Snažíme se investice rozprostřít do všech městských částí, aby byla mezi lidmi spokojenost. S ohledem na finanční možnosti města se snažíme tyto investiční akce realizovat postupně,“ vysvětlil náměstek primátorky Karel Šlachta.