Jaké investice plánuje město v letošním roce? Něco dokončíte, něco zahajujete?
Největší investice zahájená v loňském roce, která se má letos dokončit, je rekonstrukce mateřské školy v Šenovské ulici, tedy úplně na opačné straně města než je centrum. Díky celkové rekonstrukci objektu za zhruba 30 milionů Kč nám přibude jedna třída, budeme moci od září letošního roku umístit více dětí ve zmodernizovaných a komfortnějších prostorách. Pak také chceme vybudovat kanalizaci v části Podlesí. V této lokalitě se po ukončení těžby hodně staví a vyrostla zde spousta nových rodinných domů.
Stavební práce máme rozděleny do tří etap. Pokud získáme dotaci a úvěr, tak bychom rádi na podzim začali s první etapou. Celá akce bude na dlouhou dobu největší městskou investicí. V dubnu také zahájíme rekonstrukci kuchyně a restaurace v kulturním domě. V červenci by měla být hotová a v září by mohla restaurace začít fungovat. Nájemce pro provoz již máme.

Když jsme mluvili o rekonstrukci jedné budovy školky, co škola? Městu přibývá obyvatel, stačí kapacita školy?
Jak už jsem říkal, díky rekonstrukci jedné ze čtyř budov mateřské školy budeme moci přijmou více dětí. Pokud jde o základní školu, tu máme ve dvou budovách a je fakt, že kapacita pomalu přestává stačit. Každopádně, když mluvíme o investicích, žádáme o dotaci na rekonstrukci školní jídelny a družiny v hlavní školní budově. Pro účely navýšení kapacit máme připravenou projektovou dokumentaci rekonstrukce školní kuchyně.

Co dalšího se ve městě chystá?
Máme vizi vybudovat nové veřejné prostranství mezi radnicí a kulturním domem. Je vyřízeno stavební povolení a momentálně sháníme na realizaci dotační možnosti.

Okolní i menší obce než je Petřvald, už mají, nebo chtějí stavět sportovní haly. Vy, pokud vím, nic podobného nemáte. Plánuje se?
Máte pravdu. Petřvald klasickou víceúčelovou sportovní halu jako třeba Horní Suchá, Těrlicko nebo Stonava nemá. Využíváme víceúčelový sportovní areál, školní tělocvičny a sokolovnu, kam lidé chodí hrát badminton nebo volejbal. Jediná krytá hala je tenisová. Zatím se s výstavbou sportovní haly nepočítá. Tady musím ale podotknout, že město v posledních letech investovalo nemalé finanční prostředky do venkovních sportovišť.

Od loňska se na zastupitelstvu střídají zástupci firem, které chtějí stavět ve městě Lidl a Billu. Jak situace vypadá? Co tu bude stát?
Oba investoři pokračují v přípravách, vyřizují náležitosti pro stavební povolení, víc k tomu nevím. Zatím neupustili od svých záměrů, ale jak to dopadne, to zatím není jasné.

Podle informací Deníku jiný developer koupil vybydlenou kolonii Pokrok poblíž bývalého stejnojmenného dolu a chce tam něco stavět. Nevíte, v jakém je to stádiu?
Co víme, tak tento developer koupil domy ještě od firmy Residomo, dnes Heimstaden. Ještě musí koupit okolní pozemky od firmy Asental a některých soukromých vlastníků. Na demolici objektů je již vydáno povolení k odstranění staveb. Ale covid tento projekt zřejmě přibrzdil. Podle toho, co víme, tak v této lokalitě plánuje vybudovat větší centrum, bydlení pro seniory.

Město je atraktivní lokalitou poblíž Ostravy vhodnou pro bydlení. Některé obce se dnes už brání další masivní výstavbě rodinných domů. Jak jste na tom v Petřvaldu? Počítáte ještě s další výstavbou?
Město má svých pozemků vhodných k výstavbě rodinných domů minimum. Plochy určené k individuální zástavbě jsou převážně ve vlastnictví developerů nebo soukromých majitelů. Územní plán eviduje dostatečné množství nevyužitých pozemků, které se dají zastavět. V současné době probíhá změna územního plánu a tam chceme zakotvit určitá omezení, která budou regulovat individuální výstavbu.

Možnosti k dalšímu rozvoji tedy stále jsou.
Město protíná frekventovaná silnice ve směru z Karviné, resp. Orlové do Ostravy, po které někteří řidiči jezdí ne právě v souladu s předpisy. V průběhu let se tam instalovaly zpomalovací prvky, v centru vznikl kruhový objezd, nasvětlily se některé přechody pro chodce.

Počítáte s nějakými dalšími opatřeními pro zvýšení bezpečnosti zejména chodců, ale i pro zklidnění dopravy?
Dobré téma! Protože bydlím u této silnice, tak tu situaci dobře znám. Auta a hlavně motorkáři jezdí mnohdy opravdu nebezpečně. Někdy mám pocit, že lidé úplně zapomněli na pravidla silničního provozu. I proto chceme na silnici instalovat další zpomalovací prvky a radarové měření rychlosti.