Kurs je určen každému, kdo má zájem ovládat základy první pomoci a orientovat se v situacích, které vyžadují neodkladné ošetření.

Všech třináct účastníků kursu obstálo velmi dobře a před čtyřčlennou odbornou komisí vedenou Pavlínou Swaczynovou splnilo předepsané podmínky jak v testech, tak i při ústních zkouškách a v praktické části.

Zdárné absolvování je tak opravňuje vykonávat funkci zdravotníka na akcích jako je škola v přírodě, lyžařské výcviky, letní tábory a při hromadných kulturních, společenských a sportovních pořadech.

Kurs rozvržený do čtyřiceti hodin je akreditován Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy. Zúčastnili se ho především pedagogové i několik studentů z Bohumína, Dolní Lutyně, Havířova, Karviné, Orlové, Rychvaldu a Těrlicka.

Mezi nimi byly také středoškolské profesorky Hana Němcová a Kateřina Onderková. „Je to užitečná věc pro každého učitele. Riziko úrazu nelze nikdy vyloučit. Hlavně při školních výletech, exkursích, na letních táborech jsou znalosti v poskytování první pomoci nezbytné. Důležité je, že v náplni kursu, který jsme právě dokončily, byl věnován značný prostor praktickému nácviku,“ svorně konstatovaly kantorky z havířovského Gymnázia Studentská.

Úlohy figurantek, které představovaly zraněné se výborně zhostily studentky Martina Pavelková, Eliška Vrbová, Klára Chlapková a Veronika Balaďová.
Členka lektorského týmu a zároveň zkušební komise Alexandra Holoušková si pochvalovala zodpovědný přístup k jednotlivým tématům a projevený zájem, který se odrazil v závěrečném hodnocení.

Spokojená byla rovněž zástupkyně ředitele Oblastního spolku Českého červeného kříže v Karviné.

„Všichni posluchači přišli dobře připraveni. Nezaváhali ani při nejnáročnější části hodnocení a to poskytnutí předlékařské první pomoci najednou dvěma zraněným. Jsem přesvědčená, že naši absolventi jsou do praktického života dobře připraveni,“ hodnotila na závěr Marie Hlaváčová.