Mělo by to být další usnadnění cestování z města, kde stanice osobní železniční dopravy zcela schází. Starosta města Jiří Michalík již dříve slíbil, že se této oblasti chce intenzivně věnovat. „V praxi to nyní znamená, že několik spojů, které s cestováním do Bohumína a naopak souvisí, budou nově zajíždět až k bohumínské vlakové stanici,“ řekla mluvčí orlovské radnice Nataša Cibulková.

Zlepšení dopravní obslužnosti je jedním z bodů, který řešili Orlovští při nedávné návštěvě hejtmana Moravskoslezského kraje Evžena Tošenovského ve svém městě. Dalšími tématy bylo také využití budov a objektů v majetku kraje, které by měly přejít pod město. „Kraj chápe naše požadavky a každopádně jsou tamní úředníci vstřícní předat městu do vlastnictví objekt Domu dětí a mládeže, penzionu Vesna a budovu speciální školy. Problematika všech budov však ještě bude projednávána jak v orgánech města, tak kraje,“ doplnil orlovský starosta Jiří Michalík.