Co navrhli aktivisté jako nové důvody ochrany?
Celou vlakovou stanici
Dva stožáry před nádražní halou
Prostranství před nádražím se zahradní úpravou
Sochu Směrník, která už tam není 

Celý nádražní komplex už byl posuzován a nebylo shledáno, že by bylo nutné nádraží chránit jako památku. Aktivisté proto přišli s novým tvrzením, že si ochranu zaslouží mozaika na vnitřní stěně nádražní haly. Současně trvají na tom, že mozaiku nelze sejmout a přestěhovat.

Vlastník nádraží, kterým jsou České dráhy, však oponuje. „Pokud jde o vlastní mozaiku, která by měla být předmětem ochrany, tu je možné sejmout a přemístit na jiné místo, například do galerie," informoval mluvčí ČD Petr Šťáhlavský.

Podobně si aktivisté před časem odvezli betonovou sochu Směrník, kterou rovněž považují za hodnotné umělecké dílo. Místo před havířovským nádražím zanedlouho zkrášlí prostranství před novým sídlem Národního památkového ústavu v Ostravě.

Z vyjádření ministerstva vyplývá, že by se v novém řízení měla posuzovat především mozaika. „Potvrzuji, že se jedná o podnět zohlednit výjimečnou skleněnou mozaiku v odbavovací hale, která je zhotovena technologií štípané sklenění mozaiky a dále skutečnost, že se jedná o příklad architektury tzv. bruselského stylu, který kromě nádraží v Ostravě-Vítkovicích a v Ostravě-Přívoze nemají v ČR obdoby. Protože v předchozím řízení na prohlášení havířovského vlakového nádraží za kulturní památku nebyla tato informace zohledněna, shledalo ministerstvo kultury tyto podněty důvodnými a zahájilo správní řízení o prohlášení dotčených věcí za kulturní památku," informovala mluvčí ministerstva Helena Markusová.

Kdy odborníci z ministerstva o mozaice rozhodnou, není známo. České dráhy však už mají vydáno demoliční povolení ke stržení haly i stavební povolení k modernizaci zbývajících částí objektů nádraží. V současné době běží výběrové řízení na stavební firmu, které dopravce vyhlásil společně s městem. To připravuje svou část projektu dopravního terminálu v přednádražním prostoru.