To je asi nejpodstatnější změna vyplývající z úprav jízdních řádů MHD Český Těšín, které se projeví od nedělního rána. „Reagujeme zejména na změny v poptávce cestující veřejnosti. Zasahovali jsme především do nejméně využívaných spojů v období mimo časy dopravní špičky,“ řekl vedoucí oddělení dopravy českotešínské radnice Tomáš Hloušek.

K mírnému úbytku spojů dojde tam, kde se MHD kryje s příměstskými linkami. Konkrétně se změny nejvíce dotknou linky 723, kdy mimo časy dopravní špičky změní autobusy jedoucí ze Žukova do centra svou trasu.

U víkendových spojů dochází k výraznějším změnám, které se dotknou všech linek. Více spojů tak pojede na železniční stanici a některé spoje jsou přizpůsobeny časům jednotlivých bohoslužeb, apod.