Jak havířovský magistrát uvádí na svých stránkách, autorem návrhu znaku města je Jiří Louda. Návrh byl schválen 1. listopadu 1967 radou tehdejšího Městského národního výboru a 18. prosince 1969 také komisí pro městské znaky při Archivní správě ministerstva ČSSR.

Znak tvoří půlkruhový štít třikrát vlnitě dělený na čtyři pruhy střídavě modré a stříbrné. V modré hlavě štítu je zlatá růže s červeným semeníkem a zelenými lístky mezi dvěma páry zkřížených zlatých hornických kladívek.

Radní stanovili, za jakých podmínek je možné znak používat. Povoleno by to mělo být pouze při významných a oficiálních příležitostech, v publikacích a na tiskovinách. Naopak k prezentaci města při kulturních, sportovních a jiných akcích se používá výhradně logo města.

V každém případě je však použití znaku města podmíněno schválením městské rady. Přestože například na internetu je možné najít několik stránek s havířovským znakem.

Příkladem mohou být také facebookové stránky, kde jejich správci nepoužívají jen znak města, ale bez souhlasu přebírají i další obsah, především fotografie, na které mají práva buď konkrétní vlastníci, autoři nebo agentury.

„S vytvořením loga města ubývaly žádosti o použití znaku. V roce 2012 si požádalo o použití Slezské muzeum, které ho chtělo na mapu Slezska. Od roku 2013 jsme neprojednávali žádnou žádost o použití znaku. Žádost o užití znaku na facebookové stránky nepodal ještě nikdy nikdo. Pokud někdo znak na těchto stránkách užívá, pak neoprávněně," potvrdila mluvčí havířovského magistrátu Eva Wojnarová.