Jakékoli informace, které povedou k jeho identifikaci přijmou policisté Obvodního oddělení Karviná 1, telefonní číslo 974 734 679. K dispozici je i bezplatná linka 158.