Informace o aktuálních hodnotách množství prachových částic ve vzduchu je možné sledovat online na internetu, například na stránkách města. „Stanici v Hálkově ulici provozuje Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě od roku 2009, její provoz je hrazen z prostředků statutárního města Havířov. Automatický prachoměr je v provozu od této středy. Jedná se o jedinečný způsob sledování koncentrací prašnosti na území města. Naměřená data splňují zákonnou podmínku pro stacionární měření a lze je prezentovat jako roční průměr," informovala mluvčí havířovského magistrátu Eva Wojnarová.

Ve městě je v činnosti ještě jedna stanice s nepřetržitým monitorováním znečištění ovzduší, a to mezi kolejištěm a ulicí U Nádraží. Provozovatelem je Český hydrometeorologický ústav. Společně se stanicí u zimního stadionu tak vznikl dvoubodový systém monitorování, který bude sloužit k hodnocení kvality ovzduší na území Havířova a také jako informace obyvatelům města.

„Zveřejněné informace a hodnoty o kvalitě vzduchu často sledují ředitelé a pracovníci mateřských školek a škol tak, aby v případě venkovních procházek nevystavovali děti nezdravému ovzduší," dodala mluvčí Wojnarová.