Lidé vtěchto dnech dostávají dopisy, ve kterých jim město vysvětluje problematiku poměrového měření a rozúčtování tepla v bytech. „Vdopise jsou informace o platné legislativě, jak se vsoučasné době náklady na teplo rozpočítávají a o možnosti rozúčtování nákladů svyužitím poměrových měřičů. Lidé se budou moci při dotazníkovém šetření vyjádřit, zda souhlasí či nesouhlasí se zavedením a úhradou poměrového měření,“ řekla mluvčí havířovského magistrátu Jana Pondělíčková.

Vpolovině 90. let bylo nařízením vlády stanoveno, že na radiátorech musí být nainstalovány poměrové měřiče na měření tepla. Město nakoupilo trubičky, podle kterých se spotřeba tepla rozpočítávala mezi jednotlivé byty. Teď už není rozpočítávání podle poměrových měřidel povinné, proto ho město neprovádí. Náklady na vytápění se účtují podle velikosti podlahové plochy. Město však je ochotno kpoměrové měření zavést znovu, pokud by si ho nájemníci přáli a zaplatili náklady na pořízení digitálních měřičů.

„Vpřípadě souhlasu všech majitelů bytů, kteří patří pod jeden patní měřič, se budou nejdříve vroce 2009 nové měřiče instalovat. Náklady spojené snákupem i instalací měřičů by uhradili jednotliví nájemníci. Cena by byla asi 150 korun za rok a jeden radiátor. Náklady by se pak rozúčtovávaly polovinou podle měřidel a polovinou podle plochy bytu,“ dodala Pondělíčková.

Vměstských bytech je vsoučasné době celkem 26 tisíc radiátorů. Přechod na poměrové měření ve všech bytech by stálo zhruba 20 milionů korun a každý rok dalších 1,6 milionu. Náklady by se samozřejmě promítly ve výši nájmu.

Město sice svým nájemníkům tvrdí, že trubičková měřidla se už nevyrábějí, pravda je však jiná. Používá je například Stavební bytové družstvo Havířov. Firma, která rozúčtování zajišťuje, nemá s jejich objednáváním žádné problémy. „Družstevní si mohou vybrat, jakým způsobem si nechají spotřebu tepla měřit. Máme domy, kde se měří podle plochy bytu, pomocí trubičkových měřidel i elektronických měřičů,“ potvrdila náměstkyně ředitelky SBD Hildegarda Petříková.