„Jedná se pouze o technický problém. Při registraci Domova seniorů totiž musí být u ředitele uvedeno konkrétní jméno. S tím se původně nepočítalo. Nejde naštěstí o žádný závažnější problém,“ řekl náměstek primátora Zdeněk Osmanczyk.

Původně chtělo město registraci provést zároveň s výběrovým řízením na ředitele. Díky výše zmiňovaným skutečnostem se bude o registraci žádat místo v únoru až v dubnu, tedy v době, kdy bude známo jméno ředitele. „Přihlášky do výběrového řízení na post ředitele se přijímají do konce ledna 2008. V únoru se řízení uskuteční a vybraný člověk má přesně dva měsíce na možné podání výpovědi ve stávající práci, takže duben je z tohoto pohledu logický,“ dodal Osmanczyk.

Stavba domova důchodců je v plném proudu. Brzy by měl být vybrán dodavatel interiéru. Spuštění provozu je naplánováno na říjen příštího roku. Celkově zde město proinvestuje více než 240 milionů korun.