„Neshledávám žádnou logiku v rušení tohoto typu služeb v kraji, který je silně postižen zneužíváním návykových látek. Je to navíc v rozporu se strategickými materiály obce a kraje, které naopak zdůrazňují potřebu navýšení kapacit daných zařízení,“ řekla národní koordinátorka pro protidrogovou politiku Jarmila Vedralová.

„Rozhodnutí nebylo konzultováno s institucemi odpovědnými za realizaci protidrogové politiky jak na místní, tak na národní úrovni. Sama jsem se o tom dozvěděla od médií, nikoliv od zastupitelů,“ dodala s tím, že se situací bude nadále zabývat.

Na hlasování bez jakékoli odborné debaty upozorňoval i orlovský zastupitel a velitel městské policie Roman Galia, který se drogové problematice věnuje pracovně již několik let. „Pokud se nepletu, měla Strana přímé demokracie (SPD) jako jeden z předvolebních bodů řešení drogových problémů. Oni to tedy řeší tím, že zruší důležitou a fungující službu,“ naráží Galia na to, že návrh na zrušení K-Centra přišel od radního za SPD Romana Owczarzyho. „V řešení problematiky drog ve městě jsme se tímto posunuli tak o patnáct let zpět,“ dodal Galia.

Samotný Roman Owczarzy pak novinářům řekl třeba to, žeK-Centrum v Orlové fungovalo asi pět let. Jenže tato registrovaná služba tam pracuje takřka dvacet let. „Je to vůle zastupitelstva, žádný z jiných návrhů při hlasování neprošel,“ vyjádřil se po hlasování starosta Orlové Miroslav Chlubna.

„Navíc jsme se dnes dozvěděli třeba i to, že Ostrava zrušila bezplatnou výměnu injekčních stříkaček, takže už asi obce přestává bavit financovat něco, kde to výsledky nemá,“ dodal. Mýlil se i on. V Ostravě funguje pro řešení drogových problémů organizace Renarkon.

„Pan politik má špatné informace, výměnný program funguje normálně dál. Zrušili jsme jen služby tzv. okýnka, kam mohli uživatelé chodit měnit stříkačky v pátek a v sobotu v noci, tedy v časech, kdy nefungovalo naše středisko ani terénní služba,“ řekl Deníku ředitel Renarkonu Martin Chovanec. „Žel, zvyšující se čísla našeho výměnného programu ukazují, že problémy s drogami v regionu neklesají, ba naopak,“ dodal.

TERÉNNÍ SLUŽBA K-CENTRUM NENAHRADÍ

V Orlové by ovšem od roku 2020 měla podle vůle zastupitelů fungovat jen tzv. terénní služba v ulicích města. „Službu kontaktního centra nemůžeme nahradit terénní službou. Kontaktní centrum přináší navíc sociální poradenství a návaznou péči. Pravidelná intervence odborných pracovníků centra s uživateli drog má hluboký význam v jejich sociálním začleňování a souvisí s ní například i ušetřené náklady státu spojené s řešením dalších zdravotních, sociálních a trestněprávních problémů,“ dodává k tomu národní protidrogová koordinátorka Jarmila Vedralová.