Jedním znejdiskutovanějších bodů pondělního zasedání zastupitelstva byl ten, který se zabýval spojením Základních škol Františka Hrubína a Vítězslava Nezvala. Vdůsledku tohoto kroku druhá jmenovaná k30. červnu 2008 definitivně zanikne.

Rodiče žáků i kantoři spostupem radnice nesouhlasí a veřejně proti němu protestovali. Vedení města argumentovalo tím, že situace je dále neúnosná. Školu vybralo díky tomu, že je zde nejméně kmenových žáků. Značnou část zde tvořily hokejové třídy. Vedení hokejového klubu však nemělo proti přesunu svých svěřenců jinam žádné námitky, takže roli městu částečně ulehčilo. To také deklarovalo, že hodlá budovu pronajmout pro potřeby vysoké školy.

Všeobecně se očekávala ostrá diskuze, ale ta se kupodivu nekonala. Některé námitky sice opoziční zastupitelé vznesli, ale byly spíše technického rázu. Navíc podotýkali, že zřízení vysokoškolského pracoviště podporují. Paradoxně se však nejvíce diskutovalo o tom, že už je rozhodnuto o provozovateli, kterým se má stát Institut celoživotního vzdělávání Havířov. Opozice poukazovala na to, že ten nemá platnou akreditaci a vysokou školu provozovat vtéto chvíli ani nemůže.

„Chci se zeptat, jestli je pravdou, že je stouto organizací podepsána smlouva o smlouvě budoucí, když jste říkali, že se budou nabídky teprve posuzovat?“ ptal se Zdeněk Fikáček (ODS). Primátor František Chobot okamžitě odpovídal, že není, ale nakonec vyšlo najevo, že o ní pouze neví. Světlo do celé situace vnesla vedoucí odboru školství Iva Sandriová, která existenci smlouvy podepsanou minulým vedením města potvrdila a nakonec ji po rychlém doručení zmagistrátu zastupitelům přečetla. Text ze září minulého roku například potvrdil, že nájemné bude stanoveno na základě dalších jednání a není vní ani zmínka o tom, že by bylo za jednu korunu, jak se někteří lidé domnívali.

„Jednou zpodmínek akreditace vysoké školy je nutnost mít kdispozici budovu. Tato smlouva je zárukou, že prostory kvýuce jsou kdispozici. Bez ní by nemohla být akreditace udělena. Vysoké školství praktikovat ve stanu prostě není možné a tento krok musel být učiněn,“ řekl Břetislav Petr (ČSSD).