Na úvod informoval náměstek primátora Bronislav Bujok a vedoucí odboru školství Iva Sandriová asi sedmdesát odpůrců o záměrech města i postupu při sloučení. Seznámili přítomné se situací na jiných školách a upozornili, že stejný osud čeká vbrzké době dvě a možná i tři další školy. Upozornili také na fakt, že hlavním důvodem je nejnižší počet kmenových žáků a záměr města zřídit zde vysokou školu.

Ti, co chtějí školu zachránit a nehodlají se smířit stím, že by se jejich děti měli chodit učit jinam, všechny argumenty zpochybňovali a všechna vysvětlení nebrali vůbec jako dostačující. Poukazovali přitom na všechny předchozí neekonomické kroky a na problémy, které děti budou při změnách mít. Vedení města vyjádřilo sice pochopení snámitkami, ale zároveň uvedlo, že situace je už neúnosná.

Předem se očekávala rušná, ale hlavně věcná debata. Díky špatné organizaci i podivnému přístupu se změnila schůzka místy vpavlačové hlasité překřikování a dohadování, které nemělo skultivovanou debatou nic společného. Rodiče od prvních chvil dávali jasně najevo, že srozhodnutím radnice nesouhlasí a že tato diskuze stejně nikam nepovede. „Proč jste nás sem volali, když už máte všechno upečeno? Děláte znás hlupáky a říkáte, že chcete o postupu jednat, přitom už je všechno dojednáno,“ pokřikovaly rozčílené ženy. „Tváříte se, že chcete jednat a na druhou stranu už máte dohodnuto sČSAD Havířov sponzorství, které zajistí hokejistům dopravu na tréninky,“ poukazovali odpůrci zrušení školy.

Olej do ohně určitě přilil náměstek Bujok, který neodpovídal hned, ale dotazy si nejdříve zapisoval. Měl původně v úmyslu odpovědět na všechny otázky najednou, ale vdalším průběhu se najednou kněkterým věcem vracel a odpověděl na ně. To v sále zvedlo mnoha lidem adrenalin vkrvi. „Proč neodpovídáte? Vy jste nám neodpověděl ani na jeden dotaz,“ hřmělo zpublika. „Zajímalo by mě, kolik otázek jste si ztěch padesáti, co tu padlo, poznačil. Nevěřím vám, že jste si zapsal vše,“ upozorňovala další zmaminek školáků. „Nemusíte se bát, že by nějaký dotaz nebyl poznačen. Tady je absolutní pořádek,“ ujišťoval Bujok.

Mnoha lidem se nelíbilo to, že vnedávné době se za několik milionů rekonstruovalo školní hřiště a nyní nebude využíváno. „Říkáte nám, že hlavní důvody jsou ekonomické. Vy sami se přitom vůbec ekonomicky nechováte. Když jste věděli, že budete školu rušit, proč jste hřiště opravili? Myslíme si, že jsou ve městě jiné školy, které by se mohly spojit, a dětí by se to tolik nedotklo. U nás je nejbližší škola 1. máje, a ta kapacitně nestíhá. Nepojme všechny naše žáky, což je velký problém. Nechceme nechat děti ráno přecházet frekventované cesty,“ hřímali protestující.

„Věřte tomu, že jdeme cestou nejmenšího zla. Situaci jsme detailně rozebrali. Spolupracujeme sodborníky, kteří celý průběh sloučení podrobně připomínkovali. Určitě nemůžeme vyhovět všem. Při každém sloučení a rušení školy nastanou problémy. Náš úkol je, aby se tento krok dotkl co nejméně žáků. O to se opravdu snažíme,“ snažil se obhajovat krok radnice Bujok. Ve více než dvouhodinové debatě mu lidé dávali neustále najevo svou nevoli a jeho odpovědi neuznali, protože stále prosazovali pouze svůj náhled.

Uzavření školy Nezvala by mělo přijít až od školního roku 2008/2009. Kdoladění přechodu žáků jinam mají tedy pedagogové a vedení města více než rok. Záměr radnice ještě musí posvětit zastupitelstvo. Jenom ono může záměr magistrátu zablokovat. To se snejvětší pravděpodobností nedá očekávat. Čísla ze studie totiž staví výše zmiňovanou školu do role největšího outsidera. Díky neustále klesajícímu počtu žáků vtřídách všech havířovských škol se už nyní živě diskutuje nad tím, které další budou vdohledné době následovat a své brány definitivně uzavřou.