Zámek je památkovým objektem. Patří mezi nejstarší objekty na území města, kdy jeho historie sahá až do 15. století. Od poloviny 19. století sloužil jako správní budova a v polovině minulého století mu hrozila demolice.

V majetku města je zámek od roku 1992. V roce 1997 byla provedena rozsáhlá rekonstrukce budovy. Sanován byl také svah, na kterém zámek stojí. 10. ledna 1998 byl zámek slavnostně otevřen pro veřejnost.

Budova, ve které je hotel, restaurace a obřadní síň, spadá pod městskou společnost Zámek Havířov, s.r.o. Ta provozuje také restauraci Radnice, jejíž kuchyň vaří pro zaměstnance magistrátu, ale i jídla rozvážená sociální službou seniorům. Vedle toho zajišťuje také chod baru ve Společenském domě a ještě loni v létě provozovala restauraci na koupališti.

Provoz objektu je pro město dlouhodobou finanční zátěží. Přes velkou rekonstrukci bylo nutné provádět další nákladné opravy od střechy po sklepy. Finančně nákladný je také samotný provoz hotelu a restaurace.

Pozornost vzbudil pokus o vzkříšení zámku s pomocí televizního šéfkuchaře Zdeňka Pohlreicha. Ten neskrýval údiv nad politickým vedením podniku, na konci pořadu však přesto zámku udělil jednu hvězdu.

Město dokonce oznámilo, že poprvé od roku 2009 se díky zlepšenému hospodaření zámku dostala do zisku i společnost Zámek Havířov. 

Nadšení ale netrvalo dlouho a město se před časem pokusilo provoz zámku nabídnout soukromníkovi. I z toho však sešlo.

Vedení radnice se nyní rozhodlo vyjmout budovu zámku z majetku společnosti Zámek Havířov a převést ji pod příspěvkovou organizaci Správa sportovních a rekreačních zařízení. Převeden bude objekt hotelu, pozemky a komunikace v okolí v souhrnné hodnotě zhruba 50 milionů korun. 

"Zřizovatel se rozhodl svěřit svůj majetek do správy SSRZ. Jsme připraveni v tomto objektu zajistit provoz obřadní síně. Abychom lépe využili svěřený majetek, budeme jako vedlejší činnost provozovat restaurační a ubytovací služby. Naší přidanou hodnotou je důležitý fakt, že po skončení sezony některých sportovišť najdeme kapacitu pro údržbu a drobné opravy našimi zaměstnanci. Po letech tak zámeček může naznat změn stavu k lepšímu," řekl ředitel SSRZ Radomír Kácal. 

Co zaznělo o zámku na zasedání zastupitelstva 25. 6. 2018:

Zastupitelka Darja Tomaniecová: "Já jsem se s hrůzou dočetla, jaký rekordní hospodářský výsledek zámek vygeneroval. Jde o ztrátu 1,1 milionu korun. Co tam paní jednatelka dělala? Navrhuji odvolat paní jednatelku."

Náměstek primátorky Josef Bělica: "Paní jednatelka přebírala zámek v nedobrém stavu. Možná, kdyby tehdejší zástupci neběhali s jídlem po železniční stanici, mohlo hospodaření vypadat lépe. A pokud vím, tak v hospodářském výsledku je započítána i škoda, která by měla být nyní vymáhána po bývalém vedení." 

Zastupitel Daniel Pawlas: "Provozování zámku příspěvkovou organizací města je podle mého názoru podnikatelskou činností. Já se ptám, jestli to není nekalou konkurencí vůči místním podnikatelům. Provoz zámku je vlastně městem dotován."

Zastupitel Jiří Martinek:"Tento objekt je dotován dlouhá léta a to v podobě nižšího nájemného, levných služeb. Je dobře, že se město snaží situaci řešit." 

Náměstek primátorky Josef Bělica: "Jedná se o správu zámku. Jde o objekt, který město potřebuje. My se o tento objekt musíme postarat. Zámek nemůže sloužit jako odkladiště politiků." 

Zastupitel Petr Smrček: "O tom, že zámek bude reprezentativním objektem města, bylo rozhodnuto už v 90. letech. Město do zámku vložilo více než 50 milionů korun. Nikdy se nečekalo, že půjde o ziskový podnik. Město tam chtělo mít reprezentativní prostory pro svatební obřady a další významné události. Vysoké náklady odpovídají tomu, že jde o pomátkově chráněný objekt, kde nelze nic přistavovat nebo zásadně měnit. Je lepší hledat cestu, jak tento objekt dále rozvíjet pro potřeby občanů města."