Zajímavou historii má zvon nové zvoničky. Pochází z roku 1890. V té době ale nebyl do věže kostela umístěn. „Původně šlo o zvon umíráček. Latinský nápis na něm se dá volně přeložit volně jako: „Živé svolávám a mrtvé oplakávám," uvedl doubravský farář a autor nápadu Marcel Puvák.

Medaile svaté Hedviky se jmenuje ocenění, které biskup František Václav Lobkowicz každoročně uděluje farníkům našeho regionu. Letos ocenil 32 lidí a mezi nimi i Markétu Horskou z Doubravy. Ta zde mnoho let pomáhala při údržbě kostela a zejména při jeho úklidu a výzdobě.

Mezi oceněnými z Karvinska jsou také manželé Lýdie a Vítězslav Malcharovi, které biskup ocenil za jejich pomoc v Charitě Bohumín a tamní farnosti. Za dlouholeté aktivity a práci pro tamní farnost a kostel patří ocenění také Aleně Skřížalové z Domaslavic.

„Většinu oceněných každoročně tvoří laici, a my jsme rádi, že jim můžeme alespoň takto poděkovat za jejich obětavou a nezištnou práci," řekl mluvčí Diecéze ostravsko-opavské Pavel Siuda.